Impregnaty FOBOS - ODPORNOŚĆ OGNIOWA DREWNIANYCH KONSTRUKCJI

03 września '23

Impregnaty FOBOS - ODPORNOŚĆ OGNIOWA DREWNIANYCH KONSTRUKCJI

FOBOS® to linia specjalistycznych impregnatów ochronnych produkowanych przez firmę LUVENA Spółka Akcyjna Wszystkie środki są projektowane i produkowane na terenie Polski. Każdy z nich został zaprojektowany w taki sposób, żeby w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków zapewnić odporność drewna budowlanego na działanie ognia, jak i czynników powodujących biokorozję.

FOBOS M-4 – aplikacja przez natrysk na drewnie

FOBOS M-4 – aplikacja przez natrysk na drewnie

© LUVENA

FOBOS – OCHRONA DREWNA

Skuteczność impregnatów ochronnych pod marką FOBOS® znajduje potwierdzenie w certyfikatach dopuszczających do obrotu jako produkty biobójcze oraz określających klasę reakcji na ogień.Wszystkie nasze produkty posiadają pełną dokumentację ITB, jako potwierdzenie dopuszczenia do stosowania przy kompleksowej ochronie przed ogniem i biokorozją elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Nasze produkty są skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i inwestorów indywidualnych, którzy poważnie myślą o bezpieczeństwie swoich domów. Dzięki prostej aplikacji ich stosowanie nie wymaga szczególnych kwalifikacji, czy dodatkowego przeszkolenia. Jedynym warunkiem koniecznym do uzyskania deklarowanego zakresu ochrony drewna jest przestrzeganie instrukcji stosowania szczególnie w zakresie normy wydajności preparatu.

Impregnacja Fobos

Impregnacja Fobos

© LUVENA

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ EUROCLASS

Stosując środki ogniochronne zmieniamy sposób oddziaływania ognia na użyte materiały i ograniczamy ich udział w rozwoju pożaru. Reakcję zaimpregnowanych elementów drewnianych na ogień opisuje się poprzez system klasyfikacji EUROCLASS. System ten pokazuje, jak produkt zachowuje się w przypadku działania ognia – czy zaimpregnowany element łatwo i szybko się zapala, czy podczas tego procesu wydziela się dym lub też czy jest odporny na działanie płomieni.

Impregnaty FOBOS – skuteczność w ochronie przed ogniem

Impregnaty FOBOS – skuteczność w ochronie przed ogniem

© LUVENA

Drewno zaimpregnowane środkami FOBOS® uzyskuje klasę reakcji B-s1,d0 co odpowiada wyrobowi „niezapalnemu, nie kapiącemu i nieodpadającemu pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającemu ognia”.
Stosując impregnaty ogniochronne zasadniczo ograniczamy rozprzestrzenianie ognia – poprzez nadanie drewnianym elementom konstrukcji klasy NRO (nierozprzestrzenianie ognia). Obecność impregnatu przyspiesza zwęglanie powierzchni drewna, co zasadniczo „przygasza ogień” oraz powoduje samogaśnięcie płomienia na drewnie po usunięciu źródła ognia. W ten sposób drewno zabezpieczone ogniochronnie nie przyczynia się do rozwoju pożaru i minimalizuje powstałe szkody.

Impregnacja Fobos

Impregnacja Fobos

© LUVENA

IMPREGNACJA A ODPORNOŚĆ OGNIOWA DREWNIANYCH KONSTRUKCJI

Reakcja na ogień opisuje zachowanie się drewna pod wpływem ognia, podczas gdy odporność ogniowa definiuje czas zachowania nośności konstrukcji pod obciążeniem ogniowym.
Decydujące znaczenie w kontekście zapewnienia odpowiedniej nośności ma stosowanie elementów konstrukcyjnych o odpowiednich minimalnych przekrojach, tak żeby pomimo zwęglenia rdzeń elementu zachowywał zdolność do przenoszenia obciążeń w trakcie pożaru. Pomija się wpływ stosowanych impregnatów ogniochronnych na poziom odporności ogniowej.

Niezależnie jednak od stosowanych przekrojów drewno nadal pozostaje materiałem łatwopalnym i w kontakcie z ogniem może przyspieszać rozprzestrzenianie się ognia. Żeby ograniczyć udział drewna konstrukcyjnego w rozwoju pożaru należy stosować dodatkowo impregnaty ogniochronne FOBOS®.

Impregnacja Fobos

Impregnacja Fobos

© LUVENA

WIĘŹBA DACHOWA W KLASIE NIEZAPALNOŚCI

Podstawowym i najbardziej tradycyjnym środkiem ogniochronnym w ofercie firmy jest impregnat FOBOS® M-4, który nie tyko pozwala skutecznie zabezpieczyć drewno przed ogniem, lecz również chroni przed rozwojem grzybów domowych i owadów. Ten środek od lat znajduje zastosowanie przy impregnacji tarcicy przeznaczonej na więźbę dachową, czy przy zabezpieczaniu prefabrykowanych wiązarów. FOBOS® M-4 jest przeznaczony jedynie do zastosowań wewnętrznych. Pozwala na zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego do klasy „niezapalności” i „nierozprzestrzeniania ognia NRO” (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010).

Impregnacja Fobos

Impregnacja Fobos

© LUVENA

OGNIOCHRONNE PŁYTY OSB

Najnowszym produktem w ofercie firmy jest specjalistyczny impregnat ogniochronny FOBOS® B, który umożliwia uniepalnienie surowych płyt OSB, płyt wiórowych, sklejki czy np. drewna klejonego. Recepturę opracowano w ten sposób, żeby w łatwy sposób impregnować gładkie powierzchnie wyrobów drewnopochodnych, trudnych do nasycenia tradycyjnymi środkami. Dużą zaletą FOBOSU® B jest pełne dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi. FOBOS® B jest przeznaczony jedynie do zastosowań wewnętrznych. Pozwala na zabezpieczenie drewnianych elementów dekoracyjnych i konstrukcyjnych elementów wykonanych z płyt drewnopochodnych do klasy „niezapalności” i „nierozprzestrzeniania ognia NRO” (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010).

FOBOS B – aplikacja przez smarowanie na płycie OSB

FOBOS B – aplikacja przez smarowanie na płycie OSB

© LUVENA

ELEWACJE DREWNIANE W KLASIE NRO

Wychodząc naprzeciw rosnącemu znaczeniu drewna jako okładziny elewacyjnej LUVENA Spółka Akcyjna oferuje również wodny lakier ogniochronny FOBOS® Z-LAK który pozwala uzyskać klasę NRO dla drewnianych elementów budowlanych na zewnątrz budynków zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
FOBOS® Z-LAK zabezpiecza drewniane okładziny elewacyjne z europejskich gatunków drewna i modrzewia syberyjskiego do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO przy 5 letniej trwałości ochrony w warunkach zewnętrznych (zgodnie z PN-B-02867:1990 + Az1:2001). Produkt ten może być również stosowany przy zabezpieczaniu drewnianych pokryć dachowych z gontów do klasy niezapalności Broof {t1}.

Więcej informacji na stronie firmy LUVENA Spółka Akcyjna w portalu PdA.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE