PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Impregnaty FOBOS. Przeciwpożarowa i biologiczna ochrona konstrukcji drewnianych

08 kwietnia '21

Impregnaty Luvena FOBOS® – ochrona przeciwpożarowa i biologiczna


Firma LUVENA Spółka Akcyjna produkuje impregnaty ogniochronne pod marką FOBOS® już od kilkudziesięciu lat. Wszystkie produkty firmy są projektowane w taki sposób, aby w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków zapewnić odporność drewna budowlanego na działanie ognia, jak i czynników powodujących biokorozję.

Impregnaty FOBOS® – certyfikowana jakość dla każdego

Skuteczność impregnatów ochronnych pod marką FOBOS® znajduje potwierdzenie w certyfikatach dopuszczających do obrotu jako produkty biobójcze oraz określających klasę reakcji na ogień. Produkcja impregnatów w firmie LUVENA S.A. jest objęta systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO 9001 i w całości jest prowadzona na terenie Polski. Wszystkie nasze produkty posiadają dokumentację ITB, jako potwierdzenie dopuszczenia do stosowania przy kompleksowej ochronie przed ogniem elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Produkty firmy są skierowane zarówno dla profesjonalistów, jak i dla inwestorów indywidualnych, którzy poważnie myślą o bezpieczeństwie swoich domów. Dzięki prostej aplikacji ich stosowanie nie wymaga szczególnych kwalifikacji, czy dodatkowego przeszkolenia. Jedynym warunkiem koniecznym do uzyskania deklarowanego zakresu ochrony drewna jest przestrzeganie instrukcji stosowania szczególnie w zakresie normy wydajności preparatu.

FOBOS - ochrona drewna przed
ogniem © LUVENA

FOBOS - ochrona drewna przed ogniem

© LUVENA

Niepalność czy niezapalnosć drewna?
Zalety stosowania impregnatów

Niezaimpregnowane drewno, jako materiał łatwopalny, w kontakcie z ogniem może przyczyniać się do rozwoju pożaru i rozgorzenia (gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia). Stosując impregnaty ogniochronne zasadniczo ograniczamy rozprzestrzenianie ognia — poprzez nadanie drewnianym elementom konstrukcji klasy NRO (nierozprzestrzenianie ognia).

Każde drewno, także to zaimpregnowane, ostatecznie ulegnie spaleniu, jednak nadanie drewnu cechy tzw. „niezapalności” (klasa reakcji na ogień B) opóźnia moment zapalenia sięspowalnia rozgorzenie. Obecność impregnatu przyspiesza zwęglanie powierzchni drewna, co zasadniczo „przygasza ogień” oraz powoduje samogaśnięcie płomienia na drewnie po usunięciu źródła ognia. W ten sposób drewno zabezpieczone ogniochronnie nie przyczynia się do rozwoju pożaru i minimalizuje powstałe szkody.

Klasa reakcji na ogień

Stosując środki ogniochronne zmieniamy sposób oddziaływania ognia na użyte materiały i ograniczamy ich udział w rozwoju pożaru. Reakcję zaimpregnowanych elementów drewnianych na ogień opisuje się poprzez system klasyfikacji EUROCLASS. System ten pokazuje, jak produkt zachowuje się w przypadku działania ognia – czy zaimpregnowany element łatwo i szybko się zapala, czy podczas tego procesu wydziela się dym lub też czy jest odporny na działanie płomieni.

Drewno zaimpregnowane środkami FOBOS® uzyskuje klasę reakcji B-s1,d0 co odpowiada wyrobowi „niezapalnemu, nie kapiącemu i nieodpadającemu pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającemu ognia”.

FOBOS - ochrona drewna przed
ogniem © LUVENA

FOBOS - ochrona drewna przed ogniem

© LUVENA

Naturalna odporność ogniowa drewnianych konstrukcji a stosowanie impregnatów

Reakcja na ogień opisuje zachowanie się drewna pod wpływem ognia, podczas gdy odporność ogniowa definiuje czas zachowania nośności konstrukcji pod obciążeniem ogniowym. Drewno, niezależnie od poziomu uzyskanej klasy zapalności, w sposób naturalny pozwala na zachowanie wysokiej odporności ogniowej. Pod wpływem działania wysokich temperatur zachodzi proces pirolizy i zwęglania drewna, co działa ochronnie na rdzeń. Dzięki temu drewniana konstrukcja jest w stanie przez jakiś czas przenosić obciążenia w kontakcie z ogniem.

Decydujące znaczenie w kontekście zapewnienia odpowiedniej nośności ma jednak stosowanie elementów konstrukcyjnych o odpowiednich minimalnych przekrojach, tak żeby pomimo zwęglenia rdzeń elementu zachowywał zdolność do przenoszenia obciążeń w trakcie pożaru.

Niezależnie jednak od stosowanych przekrojów drewno nadal pozostaje materiałem łatwopalnym i w kontakcie z ogniem będzie wpływało na szybkie rozprzestrzenianie ognia. Żeby ograniczyć udział drewna konstrukcyjnego w rozwoju pożaru należy stosować dodatkowo impregnaty ogniochronne FOBOS®.

Więźba dachowa w klasie niezapalności – solny impregnat FOBOS® M-4

Podstawowym i najbardziej tradycyjnym środkiem ogniochronnym w ofercie firmy jest solny impregnat FOBOS® M-4, który nie tyko pozwala skutecznie zabezpieczyć drewno przed ogniem, lecz również chroni przed rozwojem grzybów domowych i owadów.

FOBOS M-4 Kolor.
Wielofunkcyjny impregnat do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej. © LUVENAFOBOS M-4 Kolor. Wielofunkcyjny impregnat do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej.

© LUVENA

Ten środek od lat znajduje zastosowanie przy impregnacji tarcicy przeznaczonej na więźbę dachową, czy przy zabezpieczaniu prefabrykowanych wiązarów. FOBOS® M-4 jest przeznaczony jedynie do zastosowań wewnętrznych. Pozwala na zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego do klasy „niezapalności” i „nierozprzestrzeniania ognia NRO” (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010).

Elewacja drewnaina w klasie NRO – wodny lakier ogniochronny FOBOS® Z-LAK

Wychodząc naprzeciw rosnącemu znaczeniu drewna jako okładziny elewacyjnej LUVENA S.A. oferuje również wodny lakier ogniochronny FOBOS® Z-LAK który pozwala uzyskać klasę NRO dla drewnianych elementów budowlanych na zewnątrz budynków zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
FOBOS® Z-LAK to środek, który skutecznie łączy ochronę przed ogniem z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni drewna. Cechuje go ponadto wysoka odporność na czynniki środowiskowe i UV.

FOBOS Z-LAK lakier ochronny do
drewna © LUVENAFOBOS Z-LAK lakier ochronny do drewna

© LUVENA

FOBOS® Z-LAK zabezpiecza drewniane okładziny elewacyjne z europejskich gatunków drewna i modrzewia syberyjskiego do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO przy 5 letniej trwałości ochrony w warunkach zewnętrznych (zgodnie z PN-B-02867:1990 + Az1:2001). Produkt ten może być stosowany przy zabezpieczaniu drewnianych pokryć dachowych (gonty, wióry osikowe) do klasy niezapalności Broof {t1}. Pozwala również podnieść klasę reakcji na ogień drewna i wyrobów drewnopochodnych do poziomu „niezapalności”.

 

Więcej informacji na stronie firmy LUVENA Spółka Akcyjna w portalu A&B.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE