Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Jak zmienić teren po kopalni w nowoczesny technologiczny Hub? – projekt P2PA

16 maja '22

W dobie zmian klimatycznych górnicze regiony, takie jak Śląsk, będzie czekała transformacja nie tylko energetyczna, ale również funkcjonalna. Przykładem takiej metamorfozy ma być adaptacja i przebudowa terenów i budynków po nieczynnej KWK „Wieczorek” w Katowicach.

W ubiegłym roku Urząd Miasta Katowice ogłosił konkurs, którego celem było przekształcenie terenu po wspomnianej kopali w nowoczesny HUB Gamingowo-Technologiczny. Nagrodzone zostały trzy prace (zobacz tutaj). Choć koncepcja zgłoszona przez pracownię architektoniczną P2PA nie zyskała uznania jury, w ciekawy sposób podchodzi do kwestii twórczego charakteru kopalni i dopasowania go do nowoczesnej rzeczywistości.

widok na HUB od ulicy Szopienickiej

widok na HUB od ulicy Szopienickiej

© P2PA

odwołując się do idei

Dla projektantów istotne było odwołanie się do wizji kopalni jako projektu miastotwórczego i kreującego nowe społeczności. Istniejąca i działająca przez prawie dwieście lat KWK „Wieczorek” bezpośrednio wpłynęła na kształt Janowca-Nikiszowca. Wokół niej przez lata powstawały osiedla i budynki usługowe zmieniające oblicze otoczenia. Podobne cechy zdaniem projektantów powinien mieć HUB Gamingowo-Technologiczny, zupełnie zmieniając charakter tego miejsca.

Nowa dzielnica została zaprojektowana tak, by w budynkach pokopalnianych zachować możliwie najwięcej elementów oryginalnych, jednocześnie dopasowując je do standardów nowoczesnych biur i data-center. Współczesne dobudowania mają odwoływać się do kształtów i materiałów wykorzystywanych w tradycyjnej zabudowie, ale jednocześnie już na pierwszy rzut oka się wyróżniać. Istotnym elementem projektu P2PA jest również zieleń, która pozwala nie tylko połączyć teren z sąsiadującym obok osiedlem Nikiszowiec, ale również tworzy przestrzeń pełną alei, skwerów i parków.

istotne było połączenie wszystkich elementów we wspólny park

istotne było połączenie wszystkich elementów we wspólny park

© P2PA

zaczynając od zagospodarowania

Architekci rozpoczęli projektowanie od uporządkowania istniejącej zabudowy na podstawie materiałów historycznych i oceny zachowania poszczególnych budynków. Na tej podstawie zdecydowano się na zlikwidowanie części zabudowy. Od strony ulicy Szopienickiej i Zamkowej wprowadzono zielone tereny z alejami i szpalerami drzew. Część parkingów zostanie rozwiązana naziemnie, a cześć jako garaże podziemne z wjazdami. Pomiędzy zabudową HUB-u stworzono Plac Centralny, podzielony część dla drzew i łąk i na teren utwardzony.

rzuty budynków w kompleksie

rzuty budynków w kompleksie

© P2PA

zmiany w starym

Najważniejszą częścią projektu była adaptacja istniejących budynków pokopalnianych na nowoczesne funkcje biurowe, konferencyjne i serwerowo-magazynowe. Architekci z pracowni P2PA starali się zachować jak najwięcej istniejącej architektury zabytkowej. W niektórych budynkach postawiono na redukcję części elementów konstrukcyjnych, wprowadzając nowy podział wnętrz. Takie działania zastosowano w Łaźni Górniczej, Lampowni czy w Nowym Łączniku.

nowe funkcje dotyczą przede wszystkim biur, serwerowni i części konferencyjnej

nowe funkcje dotyczą przede wszystkim biur, serwerowni i części konferencyjnej

© P2PA

nowa część

Nowoczesny HUB Gamingowo-Technologiczny wymagał jednak znacznie większej przestrzeni dla spełnienia funkcjonalnych wymogów. Nowoczesne data-center, hotel czy łącznik pomiędzy budynkami architektonicznie odwołują się do zabytkowego otoczenia zarówno w skali, jak i materiale. Na wprowadzenie nowoczesnych elementów wpłynął również historyczny układ założenia.

szukając nowoczesności

Przebudowa terenów po kopalni na HUB Gamingowo-Technologiczny pokazuje istotny kierunek w stronę zmiany miast i ich regeneracji w kontekście zmian klimatyczny czy przejścia modelu gospodarczego z przemysłowego w informacyjny. Projekt P2PA w interesujący sposób pokazuje, jak należy myśleć o przekształcaniu całych dzielnic poprzemysłowych w nowoczesne, innowacyjne inkubatory technologii.

Kwestia regeneracji miast poruszona zostanie podczas nadchodzącego kongresu organizowanego przez Urząd Miasta Łodzi i Open Eyes Economy, o którym przeczytacie na naszej stronie (zobacz tutaj).

głównym celem było zaadaptowanie do nowej funkcji

głównym celem było zaadaptowanie do nowej funkcji

© P2PA

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE