Wyszukiwana fraza musi zawierać minimum 4 znaki

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2020

organizator

SARP Warszawa

lokalizacja

Warszawa

opis

31 marca 2020 ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu, opracowania studialnego i konkursowego dotyczącego koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Materiałach do konkursu. Konkurs był otwarty, dwuetapowy i studialno-realizacyjny.

Sąd konkursowy w składzie: Przewodniczący: arch. Zbigniew Maćków, przedstawiciel SARP;
Zastępca Przewodniczącego: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW; Sędzia Referent: arch. Mateusz Świętorzecki, przedstawiciel SARP;
Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW; Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy; Sędzia: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, przedstawiciel UW; Sędzia: prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, przedstawiciel UW;
Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW;
Sędzia arch. Anna Kurek, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; Sędzia: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW;
Sędzia: arch. Wojciech Małecki, przedstawiciel SARP przyznał I nagrodę projektowi autorstwa BBGK Architekci.

I Nagroda

BBGK Architekci

II Nagroda

WXCA

III Nagroda

Stelmach Partnerzy Biuro Architektoniczne

Wyróżnienie

Tektura, Barbara Kozielawska

Wyróżnienie

BDR Architekci

Głos został już oddany

Velux ArchiTips
ALUPROF