Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2021

organizator

Miasto Łódź

lokalizacja

Łódź

opis

9 kwietnia 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”. Budynek powstanie w Nowym Centrum Łodzi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, do którego miasto wniesie działkę, a prywatny inwestor kapitał na sfinansowanie całości inwestycji.

Głównymi celami konkursu były:

  • wypracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi (z rozstrzygnięciem kwestii optymalnego rozmieszczenia stref funkcjonalnych w obrębie projektowanego budynku i oczekiwanej jakości rozwiązań architektonicznych) oraz zagospodarowania Rynku Nowego Centrum Łodzi, określanego w pracach koncepcyjnych nad obszarem jako Rynek Katarzyny Kobro
  • uszczegółowienie kierunków i zakresu zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W konkursie rywalizowało 15 projektów, które ocenił sąd konkursowy w składzie: Przewodniczący - Marek Janiak - Architekt Miasta Łódźl; Zastępca Przewodniczącego - dr hab. inż. arch. Robert Sobański; Sędzia Referent - Marek Lisiak - główny specjalista w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi; pozostali członkowie: Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi; Andrzej Walczak - architekt, doradca Prezydenta Miasta; prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich - Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej; Roman Staszewski - architekt, przedstawiciel Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Łodzi; Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi; Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta Łodzi; Błażej Moder - Dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury - Jarosław Chwiałkowski - Dyrektor Departamentu Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi; Natalia Olszewska - p.o. Kierownika Oddziału ds. Projektów Wydziału ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi; Małgorzata Kasprowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi; Magdalena Talar-Wiśniewska - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Sąd przyznał pierwszą nagrodę w wysokości 80 000 zł, trzy trzecie nagrody równorzędnie w wysokości 30 000 zł oraz dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 10 000 zł. Zwyciężył projekt autorstwa zespołu autorskiego z pracowni DRAFT, LUMIOO, PROJEKT OFFICYNA i AMP.

I Nagroda

DRAFT, LUMIOO, PROJEKT OFFICYNA, AMP

III Nagroda (ex aequo)

Maja Wrońska, Przemysław Sobiecki

III Nagroda (ex aequo)

FORMART S.C., PRACOWNIA ARCHITEKTURY

III Nagroda (ex aequo)

Kamil Kowalski, Łukasz Wawrzyniak, Łukasz Barej

Wyróżnienie (ex aequo)

Marek Skurnóg, Joanna Dzikowska-Dobrowolska, Agata Skurnóg-Wróblewska, Paulina Staszko, Rafał Wyroślak, Marcin Kowalski

Wyróżnienie (ex aequo)

ESARQ/ESTUDIO SWIECICKI ARQUITECTOS

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE