Wyniki ideowego konkursu na opracowanie koncepcji pomnika bohaterskiej załogi samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Gmina Łomianki

lokalizacja

Dziekanów Leśny

opis

Rozstrzygnięto jednoetapowy, ideowy konkurs na projekt rzeźbiarskiego dzieła upamiętniającego bohaterską załogę samolotu USA Boeing B-17G.

Pomnik oddawać ma hołd zestrzelonej 18 września 1944 roku przez artylerię niemiecką załodze niosącej pomoc warszawskim powstańcom. Jako miejsce lokalizacji dzieła wyznaczono teren Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej przy ulicy Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym. W tym miejscu 18 września 1991 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą amerykańską załogę pod dowództwem por. Francisa E. Akinsa.

Zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy, było zaprojektowanie dzieła rzeźbiarskiego (pomnika, posągu, kamienia pamiątkowego lub obelisku) uwzględniającego uwarunkowania lokalizacyjne i nawiązującego do historii samolotu.

Komisja konkursowa w składzie: Dawid Paweł Dziaduś (ekspert, nieobecny), Paweł Bohdziewicz (ekspert, nieobecny), Karolina Żebrowska (Inspektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej), Radosław Nowak (Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów) i Ania Bożyk (Inspektora Wydziały Inwestycji i Remontów) przyznała jedną nagrodę.

Pierwsze miejsce zajęła propozycja przygotowana przez biuro Gdak Studio z Kielc.

I Nagroda

Gdak Studio

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE