Wyniki konkursu na koncepcję kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2022

organizator

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

lokalizacja

Rzeszów

opis
9 lutego br. poznaliśmy wyniki realizacyjnego, dwuetapowego konkursu na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Konkurs organizowany był przez szpital z udziałem rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 
Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. Inwestycja ta ma pomóc rozszerzyć zakres działalności Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Budynek, jak zakładał konkurs, charakteryzować ma energooszczędna technologia, pełna cyfryzacja, dostępność i powiązanie z istniejącą zabudową szpitalną.
 
Do drugiego etapu złożono pięć opracowań. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Krzysztofa Leśnodorskiego (SARP Oddział Kraków) w składzie: Robert Szular (sędzia referent, SARP Oddział Rzeszów), Michał Grzymała Kazłowski (SARP Oddział Warszawa), Wojciech FALAT (SARP Oddział Rzeszów), Barbara Rogowska (dyrektorka szpitala), Piotr Skworzec (przedstawiciel inwestora) i Lesław Majkut (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego) przyznał trzy nagrody i dwa wyróżnienia.
 
I Nagrodę zdobyło opracowanie warszawskiej pracowni Tektura, II Nagrodę propozycja katowickich pracowni M.O.C. ArchitekciSAR, a III — projekt biura INDUSTRIA PROJECT z Gdańska. Wyróżnienia otrzymały opracowania konkursowe zespołów ZOA ARCHITEKCI z Warszawy i Michal KAROL DesignAP ARCHITECTES z Paryża.

I Nagroda

Tektura

II Nagroda

M.O.C. Architekci, SAR

III Nagroda

INDUSTRIA PROJECT

Wyróżnienie

ZOA ARCHITEKCI

Wyróżnienie

Michal KAROL Design, AP ARCHITECTES

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE