Wyniki konkursu na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych

rozstrzygnięcie konkursu

styczeń 2022

organizator

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

opis
14 stycznia br. poznaliśmy wyniki dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Zgodnie z ideą organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego konkursu wyłonione projekty mają być dostępne do bezpłatnego pobrania już w II kwartale 2022 roku. Projekty te będzie można realizować w uproszczonej procedurze — bez konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w terminie 21 dni.
 
Konkursowe projekty miały być opracowane na minimalnej, typowej działce budowlanej. Sam obiekt miał być wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny i przeznaczony dla czteroosobowej rodziny.
 
W drugim etapie konkursu jury w składzie dr inż. arch. Adam Baryłka (przewodniczący Sądu Konkursowego), mgr inż. arch. Piotr Wiss (sędzia referent), prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, mgr Tomasz Saciłowski, dr inż. Radosław Sekunda (Sędzia rezerwowy), mgr inż. arch. Adam Popielewski (Sędzia rezerwowy) i mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz (Sędzia rezerwowy) nagrodziło 38 prac. Każda z nich została doceniona za: atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku, jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku w kontekście ich funkcjonalności, zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energoefektywnych w budynku i w zagospodarowaniu terenu, realność i optymalizację ekonomiczną przyjętych rozwiązań oraz stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów eksploatacji.
 
Nagrody zdobyli: COR Magdalena Kiertowicz, LAU ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji, Pracownia Projektowa MILO7, Dobry projekt Urszula Kozieł, Pracownia Architektury Dobry Projekt, PROLOG, Przemysław Markiewicz-Zahorski, Adam Rucki, Sandra Piasek i Piotr Michalski, Pracownia Projektowa KWADRAT, ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa, DOMYIDACHY, ENERGIALE Rafał Rutkowski Biuro projektowe Justyna Przygoda, SLZ Pracownia Projektowa, KRYJAK – Biuro Projektów, Andrzej Wałczyński Castor Pracownia Projektowa, Tomasz Krzemiński, Laboratorium Architektury, Szymon Pleszczak, Polskie Domy Drewniane, PS.ARCH Piotr Świątkiewicz, Panta Rhei Projekt, Architekt Katarzyna Gazda, Workshopbay, Czysta Bryła Studio, Architektura Stanisław Świderczuk, KGA Konrad Garbowski, Bartosz Hodurek BH Studio, More Design & Architecture, MW Technic, QUIB Constructions, KLATA Architekci, Piotr Obłękowski, ARE Stiasny/Wacławek, Hornik Chmura Architektura, QSZ PROJEKTY, Mirosław Falkowski, Kwiatkowski Michał Architektura
 
Każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
 
Konkurs już od chwili ogłoszenia wzbudzał konktrowersje w środowisku architektów, a Izba wydała „ostrzeżenie” przed udziałem w konkursie i stanowisko alarmujące przed negatywnymi skutkami, jakie dla architektów pociągnie za sobą rządowy projekt. Więcej na ten temat przeczytacie w rozmowie z Małgorzatą Pilinkiewicz, Prezeską Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Nagroda równorzędna

COR Magdalena Kiertowicz

Nagroda równorzędna

LAU ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Nagroda równorzędna

Pracownia Projektowa MILO7

Nagroda równorzędna

Dobry projekt Urszula Kozieł

Nagroda równorzędna

Pracownia Architektury Dobry Projekt

Nagroda równorzędna

PROLOG

Nagroda równorzędna

Przemysław Markiewicz-Zahorski

Nagroda równorzędna

Adam Rucki

Nagroda równorzędna

Sandra Piasek i Piotr Michalski

Nagroda równorzędna

Pracownia Projektowa KWADRAT

Nagroda równorzędna

ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa

Nagroda równorzędna

DOMYIDACHY

Nagroda równorzędna

ENERGIALE, Rafał Rutkowski, Biuro projektowe Justyna Przygoda

Nagroda równorzędna

SLZ Pracownia Projektowa

Nagroda równorzędna

KRYJAK – Biuro Projektów

Nagroda równorzędna

Andrzej Wałczyński Castor Pracownia Projektowa

Nagroda równorzędna

Tomasz Krzemiński

Nagroda równorzędna

Laboratorium Architektury

Nagroda równorzędna

Szymon Pleszczak

Nagroda równorzędna

Polskie Domy Drewniane

Nagroda równorzędna

PS.ARCH Piotr Świątkiewicz

Nagroda równorzędna

Panta Rhei Projekt

Nagroda równorzędna

Architekt Katarzyna Gazda

Nagroda równorzędna

Workshopbay

Nagroda równorzędna

Czysta Bryła Studio

Nagroda równorzędna

Architektura Stanisław Świderczuk

Nagroda równorzędna

KGA Konrad Garbowski

Nagroda równorzędna

Bartosz Hodurek BH Studio

Nagroda równorzędna

More Design & Architecture

Nagroda równorzędna

MW Technic

Nagroda równorzędna

QUIB Constructions

Nagroda równorzędna

KLATA Architekci

Nagroda równorzędna

Piotr Obłękowski

Nagroda równorzędna

ARE Stiasny/Wacławek

Nagroda równorzędna

Hornik Chmura Architektura

Nagroda równorzędna

QSZ PROJEKTY

Nagroda równorzędna

Mirosław Falkowski

Nagroda równorzędna

Kwiatkowski Michał Architektura

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE