Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2023

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2023

organizator

Towarzystwo Urbanistów Polskich

lokalizacja

Ogólnopolski

opis

Po raz siedemnasty Towarzystwo Urbanistów Polskich wybrało najlepsze przestrzenie publiczne w Polsce.

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nieodbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Celem konkursu jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Pierwsza, ogólnopolska edycja tego konkursu odbyła się w 2007 roku z inicjatywy Prezesa Tadeusza Markowskiego. Począwszy od 2008 roku, współorganizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich.

W tym roku nominowano do konkursu 44 realizacje z całego kraju. Oceniało je jury w składzie:

 • Tomasz Majda – prezes TUP (o/Warszawa),
 • Aneta Tomczak – II wiceprezeska TUP (o/Łódź),
 • Paulina Sikorska – skarbniczka (o/Warszawa)
 • Anna Pyziak – sekretarza generalna (o/Śląski),
 • Dorota Kamrowska-Załuska – Zarząd Główny (o/Gdańsk),
 • Małgorzata Bartyna-Zielińska – zarząd główny (o/Wrocław),
 • Joanna Grocholewska – zarząd główny (o/Poznań),
 • Bartosz Bartosiewicz – zarząd główny (o/Łódź),
 • Monika Gołąb-Korzeniowska – zarząd główny (o/Kraków),
 • Jacek Godlewski – prezes oddziału w Jeleniej Górze,
 • Łukasz Mikuła – prezes oddziału w Poznaniu,
 • Maria Oleszczuk – prezeska oddziału w Opolu,
 • Dominik Drzazga – Prezes oddziału w Łodzi,
 • Bartosz Czarnecki – prezes oddziału w Białymstoku,
 • Anna Polska – wiceprezeska oddziału w Lublinie,
 • Małgorzata Strzyż – prezeska oddziału w Kielcach,
 • Jolanta Patalan – prezeska oddziału w Szczecinie,
 • Ewa Pawłowska – prezeska Integracji,
 • Mateusz Piróg – redaktor naczelny Urbnews.pl,
 • Anna Nowokuńska-Maksymiuk – członkini zarządu STGU,
 • Joanna Stefaniuk – Wydział Polityki Miejskiej Departamentu Strategii MFiPR.
 • Zuzanna Mielczarek – główna specjalistka ds. projektów zewnętrznych i wystaw NIAiU.

Jury przyznało łącznie 13 nagród — 3 Nagrody Główne, Nagrodę Specjalną oraz 9 wyróżnień.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach:

 • rewitalizowana przestrzeń miejska,
 • przestrzeń nadwodna,
 • rewitalizowana przestrzeń zabytku,
 • nowo wykreowana przestrzeń w zieleni,
 • rewitalizowana przestrzeń w zieleni.

Nagrodę Specjalną przyznano za innowacyjne podejście w projektowaniu przestrzeni publicznych.

Nagroda Specjalna

Paweł Jaworski, Aleksandra Hantkiewicz-Lejman, Michał Zarzecki

Nagroda Główna w kategorii Rewitalizowana przestrzeń miejska

Arkon Atelier

Wyróżnienie w kategorii Rewitalizowana przestrzeń miejska

Mirosław Gruzioła, Biuro Projektowo-Consultingowe HydroEco

Nagroda Główna w kategorii Nadwodna przestrzeń publiczna

Atelier Projektowe ARSIS

Wyróżnienie w kategorii Nadwodna przestrzeń publiczna

Socha

Wyróżnienie w kategorii Nadwodna przestrzeń publiczna

Heine, Wischer und Partner Architekci, Anna Stryszewska-Słońska

Nagroda Główna w kategorii Rewitalizowana przestrzeń zabytku

Biuro Architektoniczne Gadomscy

Wyróżnienie w kategorii Rewitalizowana przestrzeń zabytku

Pracownia Projektowa J. P. Woźny

Wyróżnienie w kategorii Rewitalizowana przestrzeń zabytku

Archimedes -Architektura Media Design

Wyróżnienie w kategorii Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni

Anna Becker Signa Projekt

Wyróżnienie w kategorii Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni

INVEST Grzegorz Piwnik

Wyróżnienie w kategorii rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni

KOWALSKI – Pracownia Projektowa

Wyróżnienie w kategorii rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni

Maciej Boryna, Jan Ryszawy, Jan Litwinka; PROWAY Zbigniew Kowalski

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE