Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej w dzielnicy Wawer

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2022

organizator

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer

lokalizacja

Warszawa

opis

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną Parku Aktywności Rodzinnej w dzielnicy Wawer zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i dzielnicę Wawer.

Celem konkursu było wybranie projektu parku, który pełnić będzie rolę nowoczesnego miejsca aktywności i integracji okolicznych mieszkańców. Park ten, zgodnie z założeniami organizatorów, uzupełniać ma ofertę sportowo-rekreacyjną dzielnicy, a przy tym stanowić nowe, rozpoznawalne miejsce o unikalnym w skali Wawra programie i wyposażeniu.

Sąd konkursowy w składzie:

  • Piotr Żabicki Przewodniczący Sądu, architekt
  • Katarzyna Rokicka-Muller Sędzia referent, architektka
  • Leszek Baraniewski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer
  • Teresa Zduńczyk Naczelnik Wydziału Architektury
  • Szymon Pulcyn Naczelnik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Urzędu Dzielnic Wawer
  • Magdalena Jędraszko-Macukow Naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
  • Przemysław Kokot architekt
  • Urszula Forczek-Brataniec architektka krajobrazu

I Nagroda

JAZ+ Architekci

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE