Wyniki dwuetapowego realizacyjnego konkurs architektonicznego na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2021

organizator

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, SARP Warszawa

lokalizacja

Otwock

opis

14 października 2021 roku ogłoszono wyniki dwuetapowego realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.

Organizatorem konkursu był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konkurs był konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Głównym celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu. Nowy budynek szpitala miał być połączony z istniejącym budynkiem E (główny budynek łóżkowy szpitala) na poziomie kondygnacji +1 budynku istniejącego poprzez dwa łączniki nadziemne.

Prace konkursowe ocenił Sąd Konkursowy w składzie:

 • Maciej MąkaPrzewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawski,
 • Paweł CzaplickiSędzia referent, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawski,
 • Maciej LewandowskiAsystent Sędziego referenta, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawski,
 • Michał Grzymała-Kazłowski –Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawski,
 • Sławomir Chaberek – Sędzia ze strony Organizatora, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • Waldemar Cacko – Sędzia ze strony Organizatora, Kierowniki Działu Techniki Medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • Jacek Jarosz – Sędzia ze strony Organizatora, Kierownik Działu Technicznego Samodzielnego
  Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP

Funkcję Sekretarza Konkursu pełnił:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OW SARP.

Prace konkursowe były oceniane według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku szpitala,
 • jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku szpitala w kontekście ich funkcjonalności,
 • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku szpitala i w zagospodarowaniu terenu,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań,
 • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

 

Do drugiego etapu konkursu wpłynęły 4 prace, na 5 zaproszonych. Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu wyłącznie trzech Nagród za I, II i III miejsce, a kwotę przewidzianą na nagrody w formie wyróżnień przydzielił w równych częściach każdej z nagrodzonych prac.

Za najlepszą koncepcję uznano projekt autorstwa pracowni Atelier Tektura.

I Nagroda

Atelier Tektura

II Nagroda

KALATA ARCHITEKCI, Anna Jach Architektin ETH SIA

III Nagroda

ARCH-DECO

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE