Grand Prix w kategorii artystycznej — Monika Szczygieł

Wyniki 43. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na Najlepszy Dyplom magisterski Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Grand Prix w kategorii artystycznej
i
Nagroda Specjalna IKS/kulturapoznan.pl

autorka
Monika Szczygieł

kierunek
Malarstwo

projekt
„Cyfrowe praktyki unikania malarstwa”

promotor
prof. Janusz Marciniak


opis autorski

Prezentowana seria obrazów jest wynikiem poszukiwań związanych z komputerem jako narzędziem twórczości oraz jej tematem. Podejmuję próbę utworzenia ikonografii doświadczeń związanych z życiem i tworzeniem w przestrzeni cyfrowej. Tematyzuję elementy współistniejące na postperspektywicznym ekranie, takie jak grafika 3D, gry czy fotografia cyfrowa, ale także same urządzenia i systemy generujące obrazy. Jest to twórczość zarówno metamalarska, ponieważ dotyczy przekraczania konwencji malarskich, jak i metacyfrowa, ponieważ stanowi refleksję nad istotą cyfrowych doświadczeń.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE