Nagroda Prezydenta Miasta Poznania — Julia Woronowicz

Wyniki 43. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na Najlepszy Dyplom magisterski Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania,
Nagrody Specjalne
- SOLAR,
- Notes na 6 Tygodni

autorka
Julia Woronowicz

kierunek
Intermedia

projekt
„Tkanina wildecka”

promotor
dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP


opis autorski

Praca jest propozycją kontrfaktycznej narracji o początkach państwa polskiego i X wieku, który ukazywany jest w większości przypadków przez pryzmat chrztu Mieszka I oraz perspektywy rojalistycznej. W zgodzie z etnoarcheologią feministyczną oraz przekonaniami autorki, narracja przyjęta w Tkaninie wildeckiej jest próbą wypełnienia luk w tak zwanej „Wielkiej Historii” pisanej przez mężczyzn głównie o nich samych. Ukazuje zależne od zmian pór roku życie małej społeczności, której uwaga skupiona jest bardziej na przeżyciu porodu albo infekcji dziąsła, a nie — przykładowo — śledzeniu decyzji rycerzy na koniach.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE