I Nagroda — Hubert Natorff, Nina Tomczak (Politechnika Warszawska)

Design Wood Challenge

I Nagroda

10 000 złotych

Autorzy

Hubert Natorff, Nina Tomczak

(Politechnika Warszawska)


Uzasadnienie jury

Na rzecz pracy przemawia nowatorskie podejście do zadania projektowego oraz trafne rozpoznanie potrzeb współczesnego seniora. Aktywizacja seniorów rozumiana jest tutaj szerzej niż tylko jako stworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu. Wymiana ogłoszeń na tablicy informacyjnej ma zapewnić możliwość budowania sieci kontaktów i tworzenia społeczności.

Praca została doceniona za konsekwentne rozwinięcie koncepcji, przeanalizowanie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania punktu wymiany informacji i stworzenie formy rozwiązującej zidentyfikowane problemy, np. konieczności ochrony danych.

Istotnym dla oceny aspektem było wpisanie obiektu w kontekst małego miasta bądź wsi. Autorzy projektu trafnie przeanalizowali funkcjonowanie mniejszych miejscowości i zlokalizowali swój projekt przy lokalnym sklepie spożywczym, będącym punktem skupiającym mieszkańców.

Jury zwróciło uwagę na świadome podejście do użytego materiału – zarówno w aspekcie formalnym, jak i wizualnym. Konstrukcja tablicy jest możliwa do zrealizowania oraz do łatwego demontażu i użycia jej elementów ponownie. Doceniona została jej prosta budowa oraz wyeksponowanie naturalnych walorów drewna.

Jury doceniło również estetyczne oraz spójne zaprezentowanie idei projektu na planszy konkursowej. Sugestią jury było zaprojektowanie w sąsiedztwie tablicy siedzisk, które pozwoliłyby zatrzymać się przy niej na dłużej.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE