III Nagroda — Kacper Żak, Patryk Tatara (Politechnika Krakowska)

Design Wood Challenge

III Nagroda

4 000 złotych

Autorzy

Kacper Żak, Patryk Tatara

(Politechnika Krakowska)


Uzasadnienie jury

Pracę nagrodzono za uniwersalny charakter, estetykę, prostotę i modułowość rozwiązań przy jednoczesnej ich wielofunkcyjności.

Doceniono zauważenie różnych potrzeb użytkowników w kontekście mobilności, zapewniając wygodne miejsca do siedzenia i uwzględniając także potrzeby przestrzenne osób poruszających się na wózkach. Zaproponowany mebel oferuje możliwość realizacji różnych aktywności – najprostszych, takich jak rozmowa, poprzez gry czy inne czynności przy stole, po uprawę roślin w wyniesionych donicach. Potencjał demontażu i ponownego wykorzystania całości lub elementów w innej lokalizacji również został doceniony.

Na uwagę zasługuje wnikliwa analiza wykonalności elementów z użyciem proponowanych przez organizatora komponentów drewnianych i złącz ciesielskich. Praca została nagrodzona również za staranne i czytelne przedstawienie idei projektowej.

Jury sugerowało poszerzenie uzupełnienie pracy o koncepcję organizacji społeczności wokół zaproponowanego mebla.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE