I Nagroda — Wojciech Smyczek

Projekt dobrze ułożony. Wyniki konkursu

I Nagroda
15 000 zł

autor
Wojciech Smyczek

projekt
Centrum Kultury Gliwice


opinia jury
Spójna kompozycja kostki z architekturą, umiejętne wykorzystanie walorów ekorozwiązań, funkcjonalne wykorzystanie różnych układów, a także oryginalność pracy i wysoki poziom warsztatowy te elementy sprawiły, że zwycięski projekt, był przeze mnie najwyżej oceniony  mówi Adam Maroszek, przedstawiciel producenta i współprojektant kostki Vjetra®.

opis autorski
Celem pracy było stworzenie placu miejskiego na dachu obiektu, który byłby miejscem spotkań oraz kreatywnych działań, spajałby lokalną społeczność kulturalną oraz zachęcał przechodniów do wejścia w swoistą interakcję z budynkiem. Forma obiektu, w której dominują walcowate elementy zwężające się ku górze, jest wynikiem badań charakteru krajobrazu ziemi śląskiej. Modularność kostki brukowej Vjetra® pozwoliła na harmonijne dopełnienie zróżnicowanych przestrzeni: w otoczeniu, we wnętrzu oraz na dziedzińcach obiektu. Zastosowane ekoukłady proponują nowe spojrzenie na traktowanie powierzchni utwardzonych w obiektach użyteczności publicznej. Wkomponowanie powierzchni biologicznie czynnych może stać się polem do eksploracji nowych rozwiązań projektowych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE