II Nagroda — Aleksandra Masłyka, MAV Studio

Projekt dobrze ułożony. Wyniki konkursu

II Nagroda
10 000 zł

autorka
Aleksandra Masłyka, MAV Studio

projekt
Otoczenie domu


opinia jury
„Praca zwraca uwagę przede wszystkim harmonijną aranżacją i konsekwencją w kompozycji. Doceniam prostotę i lekkość formy oraz przyjazny charakter przestrzeni otaczającej budynek  mówi Adam Maroszek, przedstawiciel producenta i współprojektant kostki Vjetra®.

opis autorski
Projekt zakłada utwardzenie obejścia domu jednorodzinnego za pomocą jednego ekoukładu kostki Vjetra®, tworzącego pewnego rodzaju rozłożony, perforowany „dywan”. Inspiracją była luźna interpretacja fraktali i ich zbiorów, a dokładnie trójkąta i dywanu Sierpińskiego. Proponowane rozwiązanie ułatwia komunikację wokół domu, dojazd, przy pozostawieniu powierzchni biologicznie czynnych. Wyciąganie pojedynczych elementów ze zwartego układu powoduje powstanie trójkątnych pól o różnych wielkościach, bez konieczności ingerencji w kształt kostki. Zabieg umożliwia tworzenie ciekawych, nieregularnych wzorów, daje wolną rękę w samodzielnym kształtowaniu kompozycji i dostosowaniu przestrzeni do indywidualnych potrzeb, możliwość późniejszych modyfikacji poprzez dokładanie lub odejmowanie kolejnych kostek. Układ nawierzchni kształtuje się wokół istniejącej na terenie działki roślinności, umożliwia zachowanie drzew, krzewów czy rabat kwiatowych oraz zachęca do tworzenia nowych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE