I nagroda — Heinle, Wischer und Partner Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I Nagroda

80 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi,

pracownia
Heinle, Wischer und Partner Architekci

skład

Anna Strzyszewska-Słońska, Natalia Olkowska, Agnieszka Łupsik, Natalia Sochacka i Andrzej Kowal


uzasadnienie jury

Nagrodę przyznano za umiejętne wpisanie programu funkcjonalnego w zwartą kubaturę, ingerującą w niewielkim stopniu w istniejące ukształtowanie terenu i drzewostan. Logiczna i uniwersalna struktura budynku pozwoliła na stworzenie atrakcyjnych wnętrz publicznych w udany i czytelny sposób ze sobą powiązanych, które sprzyjają nieformalnej komunikacji pomiędzy studentami i wykładowcami. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie dolnych kondygnacji zlokalizowanych w cokole budynku, które pozwalają na integrację życia akademickiego i publicznego. Przesunięte względem siebie kubatury budynku otwierają widoki z wnętrza na otaczającą zieleń  i zaprojektowane ogrody dachowe.

Uznanie budzi wykorzystanie naturalnych sposobów architektonicznych do kształtowania właściwego klimatu wnętrz, między innymi poprzez system atriów umożliwiających naturalną wentylację i wykorzystanie termicznej masy budynku.

Zaproponowany, bezpretensjonalny wyraz architektoniczny spełnia oczekiwania stawiane budynkom publicznym co do ich trwałości technicznej i estetycznej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE