II Nagroda — Młynarczyk Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

II Nagroda

60 tys. zł brutto

pracownia
Młynarczyk Architekci

skład

Wojciech Młynarczyk, Rafał Wróblewski, Filip Chorzelski


uzasadnienie jury

Liniowy Plac Wejściowy pozbawiony ruchu kołowego tworzy czytelną ulicę-plac łączącą nowoprojektowany budynek z istniejącym Wydziałem Elektrycznym. Zwarty, linearny układ budynku wiąże się czytelnie z otaczającym krajobrazem za pomocą kładek, podcieni, dziedzińców, wnęk.

Racjonalny i konsekwentny układ modularny budynku jest kanwą, na której zbudowano atrakcyjny układ wielopoziomowych dziedzińców, atriów w tym wejściowy hol-amfiteatr: miejsce spotkań społeczności akademickiej, będące jednocześnie najważniejszą strefą publiczną budynku.

Prostopadłościenna bryła o czytelnej tektonice i regularnym rytmie otworów jest powściągliwa i ponadczasowa.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE