I Nagroda — eM4. Pracownia Architektury Brataniec

Konkurs na projekt Centrum Przesiadkowego w Rybniku

I Nagroda

50 000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

pracownia

eM4. Pracownia Architektury Brataniec

zespół projektowy

Marcin Brataniec, Marek Bystroń, Aleksandra Irzyk


uzasasadnienie jury:

za eleganckie, właściwe, spójne i ekonomiczne rozwiązanie zadania konkursowego, podnoszące walory miejsca poprzez jednoznaczne zaznaczenie funkcji obiektu. Zastosowana zasada kształtowania architektury pozytywnie wpłynie na uporządkowanie przestrzeni miejsca.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE