II Nagroda — AJJM

Konkurs na projekt Centrum Przesiadkowego w Rybniku

II Nagroda

30 000 złotych brutto

pracownia

AJJM

zespół projektowy

Alina Hnat, Jerzy Hnat


uzasasadnienie jury:

a stworzenie kompletnego budynku, właściwie wpisującego się w istniejącą przestrzeń oraz za jednoznaczne dyspozycje urbanistyczne. Ekspresyjna forma obiektu niesie w sobie cechy miastotwórcze.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE