I Nagroda w kategorii „15-19 lat” — „Rewitalizacja amfiteatru w Stargardzie” (Julia Smagowicz, Łucja Marcinkowska)

Konkurs „Spotkajmy się w mieście” w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”

I Nagroda w kategorii „15-19 lat”
4 000 zł

projekt
„Rewitalizacja amfiteatru w Stargardzie”

autor
Julia Smagowicz, Łucja Marcinkowska
Zespół szkół im. Mieszka I w Stargardzie

nauczyciel prowadzący
Beata Owczarek


opinia jury

Stworzony przez uczennice projekt rewitalizacji nieużywanego i zaniedbanego amfiteatru został doceniony przez jury przede wszystkim za dogłębną analizę miejsca pod kątem jej użytkowników. Amfiteatr z czasem stracił swoją pierwotną funkcję, jednak walory estetyczne i funkcjonalne tego architektonicznego obiektu zostały docenione przez młodzież, która zaadoptowała przestrzeń jako miejsce do swoich spotkań. W analizie przeprowadzonej przez projektantki został poruszony problem przestrzeni publicznej, która w wyniku zaniedbania stała się przestrzenią, która stygmatyzuje i wyklucza (jak zauważyły autorki projektu). Zaproponowane rozwiązania przestrzenne dla „nowego amfiteatru” są nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim mają sprawić, że zdegradowany amfiteatr na powrót stanie się „sercem miasta” czyli przestrzenią, która zaprasza i otwiera się dla wszystkich mieszkańców.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE