I Nagroda — Atelier Tektura

Wyniki dwuetapowego realizacyjnego konkurs architektonicznego na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

I Nagroda
68 000 zł

autorzy
Atelier Tektura

zespół projektowy
Michał Kozielewski, Barbara Kozielewska, Mateusz Kluczek

współpraca

Ewa Sowińska, Marcin Bieńka, Anna Polakowska, Katarzyna Grabara, Jarema Kozielewski

opis projektu

Bryła zwarta, trzykondygnacyjna, symetryczna, z centralnym atrium głównym i dwoma symetrycznie zlokalizowanymi atriami bocznymi, wokół których rozplanowano ciągi pomieszczeń lub komunikacji ogólnej. Wejście główne dla pacjentów od strony południowej, przed wejściem zaprojektowano niewielki plac z dostępem do miejsc parkingowych. Podjazd do izby przyjęć od strony zachodniej. Podjazd dla karetek w narożniku północno-zachodnim. Wejście dla pracowników od strony północnej, bez kolizji z wejściem dla pacjentów i podjazdem do izby przyjęć. Dyspozycja funkcjonalna elastyczna, czytelna, oparta na regularnym, powtarzalnym układzie konstrukcyjnym (7,8 × 7,8) i klarownym układzie komunikacji ogólnej. Koncepcja elewacji oparta o regularny powtarzalny moduł konstrukcyjny z wydatnymi elementami konstrukcyjnymi (słupy, rygle), stanowiącymi jednocześnie elementy zacieniające oraz rozległymi przeszkleniami. Izba przyjęć zlokalizowana wzdłuż elewacji zachodniej, z możliwością symetrycznego podziału na dwie części. Łączniki prowadzące do budynku istniejącego zaprojektowane bez spadków, trafiające osiowo w główne korytarze I piętra prowadzące prosto na blok operacyjny w sposób zapewniający niezależność poszczególnych oddziałów na tej kondygnacji. Kondygnacja techniczna przewidziana na całej powierzchni dachu zasłonięta wysoką attyką o budowie spójnej z architekturą elewacji.


opinia jury

Praca prezentuje najlepsze rozwiązania w zakresie funkcjonalności, właściwe sąsiedztwo poszczególnych działów, najprostszy układ komunikacyjny. Koncepcja najlepsza pod względem możliwości przyszłych modyfikacji, atrakcyjna i elegancka architektura najlepiej dopasowana do charakteru miejsca. Najlepsza organizacja podjazdów i dojść, właściwe połączenie ze budynkiem istniejącym.

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
Strefa Architekta Roben
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022