I Nagroda — Piotr Bujnowski – Architekt

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A

I Nagroda
Nagroda w wysokości 50 000 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej

projekt
Piotr Bujnowski – Architekt

autorzy
arch. Piotr Bujnowski, arch. Julian Kleinrok, arch. Katarzyna Magdzik, arch. Krzysztof Makowski

współpraca autorska
arch. Martyna Rowicka, arch. Monika Rygier, arch. Maciej Osuch, arch. Ewa Grządka, arch. Karina Jędrak, arch. Maciej Koczocik

konsultant techniczny
Arup Polska

wizualizacje
arch. Piotr Banak, The Digital Bunch


opinia jury

Projektowane obiekty nie starają się nawiązywać do otoczenia powtarzając istniejące rozwiązania materiałowe natomiast w sposób jak najbardziej pragmatyczny oferują tą samą logikę jaka przyświecała budowniczym budynków przemysłowych tzn. dostosowania projektu do poziomu najwyższej kultury technicznej dostępnej w czasach w których powstaje. Podążając we wszystkich aspektach projektowych i wykonawczych za filozofią zrównoważonego rozwoju specyficzny „duch miejsca” ma być odnaleziony w racjonalnym podejściu do projektowanych przestrzeni pracy, użyciu naturalnych i odnawialnych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Pod względem formalnym praca proponuje dwa oddzielne szklane prostopadłościany na wspólnej parterowej bazie.

Jednorodna struktura obu brył stanowi spajający element całego kompleksu, natomiast zastosowanie pochylonej zewnętrznej warstwy podwójnej fasady poprzez odbijanie jaśniejszego nieba w ciągu dnia spowoduje roztopienie budynków w krajobrazie. Rola podwójnej fasady będzie miała duże znaczenie dla osiągnięcia bardzo dobrej efektywności energetycznej budynku poprzez umożliwienie odprowadzenie nadmiaru ciepła w okresach silnego nasłonecznienia i kumulowania energii cieplnej w okresach chłodniejszych. Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego przyczyni się do zredukowania śladu węglowego inwestycji i wpłynie pozytywnie na warunki pracy. Zaproponowany układ funkcjonalny zapewnia racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni. Zaproponowane przestrzenie rekreacyjne na najwyższych kondygnacjach po południowej i zachodniej stronie gwarantują dobre nasłonecznienie i zarazem dają poczucie prywatności.

zalecenia Sądu Konkursowego

1. Należy przeanalizować możliwość etapowania budowy kompleksu. I etap budowa części GSP, II etap budowa części PSG. W ślad za tym należy przeanalizować możliwość podziału geodezyjnego działki na dwie oddzielne nieruchomości po zakończeniu budowy.
2. W ślad za podziałem nieruchomości na dwie części przeanalizować wydzielenie odrębnych naziemnych miejsc parkingowych i ich przyporządkowanie dla każdej ze Spółek.
3. Należy przewidzieć bezpośrednie wyjście z hali garażowej na poziom terenu w rejonie połączenia z terenem PGNiG.
4. Połączenie z terenem PGNiG należy wykorzystać do ruchu kołowego i pieszego przy zastosowaniu elementów systemu kontroli dostępu.
5. Pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych (CPD) należy oddzielić od innych pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji „0”. Wymagane jest zaprojektowanie dwóch komór serwerów o powierzchni ok. 25 m2 każda, z oddzielnymi wejściami. CPD należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi normami wchodzącymi w skład serii PN-EN 50600 Technika informatyczna Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Należy zapewnić wykonanie projektu CPD w 3 klasie dostępności, 3 klasie zabezpieczeń i 2 poziomie oceny efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w przywołanej wyżej serii norm. Na potwierdzenie, że CPD zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Wykonawca dokumentacji musi zapewnić przeprowadzenie procesu certyfikacji jakości rozwiązań w procesie projektowym przez jednostkę posiadającą stosowną akredytację.
6. Należy zapewnić odpowiednią ochronę akustyczną przed hałasem emitowanym przez urządzenia techniczne obsługujące CPD i Laboratorium oraz agregat prądotwórczy zlokalizowane na poziomie +1 pomiędzy częścią GSP i PSG.
7. Należy zwiększyć powierzchnię użytkową części PSG do wielkości postulowanej ponad minimalną określoną w warunkach konkursowych i udzielonych w odpowiedziach na pytania uczestników.
8. Zabezpieczenie pomieszczeń, w których będą przetwarzane informacje niejawne (Kancelaria tajna i Sala posiedzeń niejawnych) oraz poszczególnych stref ochronnych musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (D.U. z 19.06.2012 r. poz. 683 z poz. zm.).
9. Do oznakowania obiektów budowlanych GSP i PSG należy zastosować wytyczne zawarte Księgach Identyfikacji Wizualnej każdej ze Spółek.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE