II Nagroda — Przemysław Woźny Pracownia Projektowa J. P. Woźny

Wyniki XII edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”

II Nagroda

Miasto Poznań
Ekspozycja reliktów palatium Mieszka I i kaplicy pałacowej fundacji jego żony Dobrawy
w obrębie ogrodu na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

autorzy
Przemysław Woźny Pracownia Projektowa J. P. Woźny


opinia jury
Realizacja została doceniona za eleganckie wyeksponowanie w przestrzeni publicznej zabytków
archeologicznych, które dowodzą świetności początków Państwa Polskiego. Nowe obiekty odzwierciedlają
zarys dawnych murów, lecz zrealizowane zostały nowocześnie z wykorzystaniem tafli artystycznego szkła
i oświetlenia. Zastosowane rozwiązania znakomicie korelują z gotycką architekturą sąsiedniej zabudowy
i subtelnie uzupełniają przestrzeń publiczną Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Ekspozycja reliktów Palatium
Mieszka I i kaplicy pałacowej ma nie tylko znaczenie historyczne, ale też przestrzenne. Inwestycja stała się
przyczynkiem dla uporządkowania przestrzeni publicznej wokół kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo
oraz wykreowania nowej osi widokowej od strony Warty na Katedrę Poznańską.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE