III Nagroda — LAB3 Architekci, AiG Architekci

Wyniki XII edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”

III Nagroda

Gmina Rokietnica
Węzeł przesiadkowy Rokietnica

autorzy
LAB3 Architekci (koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy)
AiG Architekci (budynek dworca)


opinia jury

Nagrodzona realizacja to przykład włączenia projektu rozbudowy infrastruktury transportowej w proces
kreowania wielofunkcyjnego centrum miejscowości gminnej. Układ obiektów takich jak dworzec, centrum
przesiadkowe, parking Park&Ride oraz zabytkowy budynek starego dworca z nowymi funkcjami usługowymi
staje się nowym centrotwórczym ośrodkiem gminy. Dzięki współpracy PKP i władz gminy stworzono kompleks transportowo-usługowy, spajający podstawowe potrzeby codziennej komunikacji wewnątrzgminnej
i metropolitalnej, ułatwiając dojście i dojazd do dworca i peronów z obu stron terenów kolejowych oraz
oferując przestrzeń dla usług publicznych i komercyjnych. Wzbogacony o różne formy zieleni publicznej teren
centrum komunikacyjnego jest jednym z kluczowych elementów przebudowy urbanistycznej i funkcjonalnej
miejscowości Rokietnica, nadającym jej indywidualność, przy zachowaniu skali i charakteru gminy
podmiejskiej.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE