II Nagroda — GIGA Architekci

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

II Nagroda
40 tys. zł brutto

projekt
GIGA Architekci


opinia jury

Prosta, charakterystyczną, trapezoidalna ceglana bryła budynku, w całości mieści bogaty program funkcjonalny. Jednocześnie nie przytłacza skalą poprzez umiejętne operowanie geometrią skośnych „przecięć” kubatury: na styku z zabudową wokół Rynku i przy zielonym pasażu zejścia w stronę targu. Projektant — mając świadomość znaczenia konkursu dla Organizatora w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań — wskazuje w opisie możliwości wariantowania rozrysowanej wersji poprzez potencjalne ograniczenie programu funkcjonalnego (np. w kontekście właśnie budowanego w sąsiedztwie obiektu Ogniska Pracy Pozaszkolnej o zbliżonej funkcji).

W projekcie właściwie połączono nową i starą część domu kultury, zapewniając dobre skomunikowanie głównej sali widowiskowej na 300 miejsc. Rozmiary i dobre proporcje tej sali zapewnią miastu solidne zaplecze dla dobrej oferty kulturalnej. W przemyślany sposób rozwiązano rozdział dróg widza, aktorów i obsługi sceny, a nawet VIP-ów.

W zakresie energooszczędności i ekologii przewidziano wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak gruntowy wymiennik ciepła GWC, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, rekuperację, odzysk wody deszczowej (szara woda) i kilka innych.

Za niezwykle cenną Sąd konkursowy uznał pokazaną na rysunku zagospodarowania terenu sugestię kubaturowego domknięcia sąsiedniego kwartału, który po wykonaniu postulowanych wyburzeń będzie wizualnie „pootwierany” na amorficzną strukturę zapleczy i podwórek. Otworzenie, a właściwie dopełnienie struktury kwartałowej od strony przestrzeni, której teraz zostanie nadana ranga publicznej i to reprezentacyjnej, wydaje się nie do przecenienia.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE