II Nagroda — Archidea Królikowski – Architekci Spółka Partnerska

(Zadanie A) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

II Nagroda dla zadania A

14 000 złotych brutto

Pracownia

Archidea Królikowski – Architekci Spółka Partnerska

Zespół

Łukasz Królikowski (Łódź), Artur Hibner (Łódź).


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: Autor pracy 03 zaprezentował inny niż proponowany w załącznikach, ciekawy pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Jako nadrzędne założenie projektowe praca 03 przyjmuje ochronę przyrody i krajobrazu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Odmienna od wytycznych, i zdaniem Sądu Konkursowego ciekawa jest lokalizacja tunelu, która nie narusza struktury wydm, ale wykorzystuje istniejącą między nimi przerwę. Praca jest oryginalna i proponuje atrakcyjne rozwiązania architektoniczne, jak platforma widokowa na Księżą Łąkę z "minitrybuną”, czy wspomniany tunel ułożony w prześwicie między wydmami. Część nadziemna ścieżki w Koronach Drzew pozostaje zdaniem Sądu Konkursowego zbyt
monotonna i nie zawiera elementów określonych w wytycznych do wykonania koncepcji.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji:
Autor pracy 03 zaproponował rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne oparte na pięciu częściach ścieżki: ścieżka naziemna, platforma widokowa przy Księżej Łące, tunel, ścieżka w koronach drzew i wieża kończąca zwiedzanie. Zdaniem Sądu Konkursowego zabrakło umieszczenia w formie graficznej i opisowej możliwości uzupełnienia funkcji edukacyjnej, wzbogacającej zwiedzanie.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Początek ścieżki zaprojektowano w miejscu wskazanym w wytycznych do Konkursu. Poszczególne etapy zwiedzania zostały podzielone na odcinki prowadzone po grzbiecie wydmy, tunelem między wydmami, u podnóża wydmy i w koronach drzew, taki układ komunikacyjny zdaniem Sądu Konkursowego jest ciekawy i zasługuje na uwagę, zwłaszcza,
że sposób organizacji komunikacyjnej umożliwia zwiedzanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i osobom spacerującym z wózkami dla dzieci.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: Autor pracy 03, podjął zdaniem Sądu Konkursowego słuszną decyzję o rezygnacji z przekopu przez wydmę. Koncepcja zakłada wykorzystanie istniejącego wąwozu, w którym zakopany jest tunel z funkcją edukacyjną. W opisie zawarto informacje o ograniczeniu wykorzystania pracy ciężkiego sprzętu przy realizacji Inwestycji. Trasa ścieżki zakłada dopasowanie się do istniejących drzew i nie przewiduje wycinki.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autor pracy nr 03 podał szacowane ceny, pokazał rozbicie cenowe na poszczególne części zadania. Zdaniem Sądu Konkursowego Inwestycja przedstawiona w formie graficznej i opisowej jest realna i ekonomiczna.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE