III Nagroda — NM Architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski

(Zadanie A) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

III Nagroda dla zadania A

8 000 złotych brutto

Pracownia

NM Architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski

Zespół

Zuzanna Szpocińska (Warszawa), Tomasz Marciniewicz (Warszawa), Jerzy Grochulski
(Warszawa), Konrad Matulaniec (Brwinów), Anna Przybyła (Warszawa) – bez osobistych
praw autorskich, Kinga Garus (Kłobuck) – bez osobistych praw autorskich, Radosław Gralak
(Chąśno) – bez osobistych praw autorskich.


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: Autorzy pracy 07 zaprezentowali zgodny z wytycznymi do wykonania koncepcji (zał. F 03 do Regulaminu konkursu) pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Jako nadrzędne założenie projektowe praca 07 przyjmuje ochronę przyrody i krajobrazu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaproponowana trasa i forma ścieżki umożliwia zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego bez jego zadeptywania, jak podkreślają autorzy w części opisowej. Takie podejście do projektu wzbudziło uznanie Sądu Konkursowego.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji: Autorzy pracy 07 zaproponowali podział ścieżki na kilka fragmentów zwiedzania, które różnią się od siebie sposobem zwiedzania, nawierzchnią, poziomem oraz przekazem. Płynnie przechodząca trasa zwiedzania jest zdaniem Sądu Konkursowego zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego, ale długość trasy wydaje się za bardzo zwiększona w stosunku do założeń. Wątpliwość Sądu Konkursowego wzbudził również wymiar tunelu podziemnego o przekroju około 2m na 2m i długości 30m, który funkcjonalnie mógłby ograniczyć zwiedzanie zorganizowanych grup liczących około 25 osób (np. wycieczka klasowa).

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Początek i koniec ścieżki zaprojektowano w miejscu wskazanym w wytycznych do 
Konkursu. Poszczególne etapy zwiedzania zostały podzielone na odcinki prowadzone na różnych wysokościach, taki układ komunikacyjny zdaniem Sądu Konkursowego jest ciekawy i zasługuje na uwagę, zwłaszcza, że sposób organizacji komunikacyjnej umożliwia zwiedzanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i osobom spacerującym z wózkami dla dzieci.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: Autor pracy 07, podjął zdaniem Sądu Konkursowego słuszną decyzję o wykorzystaniu naturalnych materiałów tj. recyklingowanej stali oraz drewna. Całość założenia, w/g opisu autorów, było tworzone z myślą o zachowaniu naturalnych walorów parku, bez znaczącej ingerencji w drzewostan.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autor pracy nr 07 podał szacunkowe koszty, które zdaniem Sądu Konkursowego, są realne i ekonomiczne pod warunkiem skrócenia długości trasy zwiedzania

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE