II Nagroda — Rafał Stemporowski

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

II Nagroda

15 000 złotych brutto

Autor

Rafał Stemporowski (Szczecin)


Uzasadnienie Jury

W pracy zaproponowano sekwencję ciekawych przestrzeni publicznych, placów miejskich o zróżnicowanym charakterze i programie oraz o czytelnych krawędziach wyznaczonych przez zabudowę kwartałową. W efekcie powstała spójna kompozycja o adekwatnej, w odniesieniu do przestrzeni miasta, skali wnętrz miejskich i zabudowy. Poprawnie rozwiązane zostało powiązanie z rejonem dworca kolejowego (węzła komunikacyjnego) oraz rejonem skrzyżowania ul. Parkowej i Zina, a także styk zespołu z przestrzenią parkową oraz realizowaną Akademią Przyrody. Na wyróżnienie zasługuje też przedstawiona propozycja etapowania, która w czytelny sposób przedstawia sekwencję kolejnych kroków w realizacji. Sąd konkursowy zwraca też uwagę na umiejętne i elastyczne wpisanie otoczenia Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w cały zespół urbanistyczny, co w przypadku likwidacji ogrodzenia wzbogaca miasto o kolejny potencjalnie atrakcyjny plac, nie stawiając jednak tego jako warunku niezbędnego do osiągnięcia spójnego systemu przestrzeni publicznych.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE