III Nagroda — Alicja Maculewicz i Tomasz Bekas

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

III Nagroda

10 000 złotych brutto

Zespół projektowy

Alicja Maculewicz (Poznań), Tomasz Bekas (Poznań)


Uzasadnienie Jury

W pracy zaproponowano klarowny układ funkcjonalno-przestrzenny, który wyraźnie definiuje strefę obiektów publicznych, przestrzeń centralną oraz osiedle mieszkaniowe. Poprawnie rozwiązano powiązanie obszaru opracowania z rejonem dworca kolejowego i nową poczekalnią autobusową. Autorzy umiejętnie i przekonująco przedstawiają możliwość wytworzenia krawędzi nowego zespołu urbanistycznego, a zarazem granicy parku, przez różnorodne programowo obiekty. Wyznaczają w ten sposób wewnętrzny, alternatywny ciąg przestrzeni publicznych o bardziej „miejskim” w stosunku do ulicy Parkowej charakterze. Ciekawą propozycją jest umiejscowienie ważnego obiektu publicznego w eksponowanej lokalizacji w rejonie węzła komunikacyjnego, co może nadać mu rangę symbolicznej „bramy miasta” dla przyjezdnych. Przedstawiona propozycja etapowania wskazuje na potencjał zlokalizowania zwartej zabudowy mieszkaniowej na działkach prywatnych, co może być jedną z dróg do skutecznego przekształcenia tego terenu. Warte wyróżnienia wydaje się zaproponowanie nowego parku linearnego wzdłuż ulicy Białowieskiej, co wydaje się stosunkowo łatwe inwestycyjnie i nie przekreśla dalszych przekształceń tego terenu w przyszłości.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE