I Nagroda (Ex aequo) — Agnieszka Grzemska, Mikołaj Betka

Wyniki konkursu studenckiego na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary w Poznaniu

I Nagroda (Ex Aequo)
2,5 tys. zł brutto

laureaci
Agnieszka Grzemska, Mikołaj Betka

uczelnia
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

prowadzący


opinia jury

Prace nagrodzono za ciekawą propozycję zagospodarowania terenu poprzez zastosowane strefy dedykowane poszczególnym grupom społecznym. Tworzą one spójną koncepcję planowanego parku wykorzystując dolinny układ terenu oraz bezpośrednie sąsiedztwo poszczególnych obiektów takich jak np. strefa aktywności w rejonie szkoły i przedszkola. Ciekawym pomysłem jest również propozycja parkingu kubaturowego w rejonie ul. Niestachowskiej jako odpowiedzi na rozwiązanie problemów parkingowych osiedli Winiary i Bonin.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE