II Nagroda — JSK Architekci Sp. z o.o.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A

II Nagroda
Nagroda w wysokości 30 000 zł brutto oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy
konkursowej

projekt
JSK Architekci Sp. z o.o.

zespołu autorski
arch. Mariusz Rutz, arch. Zbigniew Pszczulny, arch. Marcin Bieńka, arch. Jakub Podgórski, arch. Radosław Szafran, arch. Jacek Abramowski, arch. Mikołaj Kącki


opinia jury

Zaproponowany układ przestrzenny, poprzez przesunięcie budynków w stosunku do ul. Bema zapewnia właściwą ekspozycję budynku PSG od strony skrzyżowania z ul. Kasprzaka. Zastosowane rozwiązanie zapewnia właściwe doświetlenie przestrzeni biurowych. Charakterystyczna elewacja o rytmicznym, wyraźnym zróżnicowaniu płaszczyzny wraz z pergolą na poziomie parteru tworzy spójny a jednocześnie nie monotonny charakter bryły kompleksu. Dobre ukształtowanie przestrzeni parteru poprzez wytworzenie placu pomiędzy budynkami otoczonego przestrzeniami usługowymi restauracji daje możliwość integracji pomiędzy odrębnymi spółkami. Prosty układ funkcjonalny w budynkach gwarantuje racjonalne wykorzystanie powierzchni. Ciekawie rozwiązano wewnętrzną komunikację pionową w postaci klatki schodowej o dwóch równoległych biegach.

zalecenia Sądu Konkursowego

1. Należy przeanalizować możliwość etapowania budowy kompleksu. I etap budowa części GSP, II etap budowa części PSG. W ślad za tym należy przeanalizować możliwość podziału geodezyjnego działki na dwie oddzielne nieruchomości po zakończeniu budowy.
2. Połączenie z terenem PGNiG należy wykorzystać nie tylko do komunikacji pieszej ale również kołowej. W tym celu należy rozważyć możliwość wykonania trzeciego wjazdu do garażu w północno-wschodnim narożniku, przyjmując możliwość zmniejszenia liczby miejsc postojowych.
3. W ślad za podziałem nieruchomości na dwie części przeanalizować wydzielenie odrębnych naziemnych miejsc parkingowych i ich przyporządkowanie dla każdej ze Spółek.
4. Należy rozważyć zmianę położenia wjazdów do garaży podziemnych w taki sposób, aby wydłużyć stosunkowo krótkie drogi wewnętrzne (zwiększenie ilość pojazdów na wewnętrznych drogach), aby umożliwić szybszy zjazd z ul. Bema.
5. Rozwiązanie wjazdu do garażu w północno wschodnim narożniku (konieczność zakrętu o 180°) może powodować duże utrudnienia w ruchu samochodowym. Należy rozważyć jego przeprojektowanie w celu poprawy widoczności oraz zmniejszenia liczby zakrętów.
6. Nie jest planowane zorganizowanie drugiej restauracji w części GSP. W związku z tym należy dokonać zmiany w aranżacji kondygnacji „0”. Sugeruje się zlokalizowanie pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w wydzielonej strefie w południowowschodnim narożniku budynku. Z kolei salę konferencyjną należy zlokalizować jak najbliżej holu z recepcją. Pozostałe uwolnione powierzchnie zostaną przeznaczone na cele biurowe na wynajem.
7. Pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych (CPD) należy oddzielić do innych pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji „0”. Wymagane jest zaprojektowanie
dwóch komór serwerów o powierzchni ok. 25 m2 każda, z oddzielnymi wejściami. Do pomieszczeń związanych z zasilaniem elektroenergetycznym i przyłączy telekomunikacyjnych na potrzeby CPD współdzielone z instalacjami budynkowymi zlokalizowanych na kondygnacji „-1” nie powinno być dostępu bezpośrednio z hali garażowej. Należy zaprojektować korytarz pośredni. CPD należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi normami wchodzącymi w skład serii PN-EN 50600 Technika informatyczna Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Należy zapewnić wykonanie projektu CPD w 3 klasie dostępności, 3 klasie zabezpieczeń i 2 poziomie oceny efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w przywołanej wyżej serii norm. Na potwierdzenie, że CPD zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Wykonawca dokumentacji musi zapewnić przeprowadzenie procesu certyfikacji jakości rozwiązań w procesie projektowym przez jednostkę posiadającą stosowną akredytację.
8. Należy przeanalizować możliwość zmiany aranżacji kondygnacji „+5” w części GSP aby sala dyspozytorska i kancelaria tajna znajdowała się we wschodniej części budynku.
9. Należy przeprojektować zespół pomieszczeń Zarządu, tak aby tworzyły one jedną strefa z kontrolą dostępu. Strefa ta ma obejmować 2 gabinety, otwarty sekretariat z możliwością wydzielenia 3 gabinetu, pokój oczekiwań, aneks kuchenny z magazynkiem podręcznym i jadalnią, salę narad oraz własne zaplecze sanitarne z prysznicami.
10. Zlokalizowanie 2 parkingów rowerowych w odrębnych strefach garażu (GSP i PSG). Umieszczenie bezpośrednio przy strefach dla parkowania rowerów, osobno dla GSP i PSG, pomieszczeń szatni/przebieralni z blokami sanitarnymi.
11. Do oznakowania części GSP i PSG należy zastosować wytyczne zawarte Księgach Identyfikacji Wizualnej każdej ze Spółek.

Głos został już oddany

Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
Nowoczesne Biurowce – Trendy
Nowoczesne Biurowce – Trendy