III Nagroda — Dżus GK Architekci | Restudio Jacaszek Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

III Nagroda

100 000 zł brutto

Pracownia

Dżus GK Architekci 

Restudio Jacaszek Architekci

Autorzy

Grzegorz Dżus (Olsztyn); Maciej Jacaszek (Gdańsk); Katarzyna Orzechowska-Dżus (Olsztyn); Rafał Jacaszek (Olsztyn).


Uzasadnienie Jury

Choć koncepcja oparta jest w swej warstwie źródłowej na założeniach geometrii barokowego parku przewidzianego niegdyś do realizacji w tej części Łazienek Królewskich, to efekt formalny jest abstrakcyjny, wręcz surrealistyczny. Projekt charakteryzuje się współczesną formą, a swym kształtem wpisuje w zastany kontekst miejsca, uzupełniając go i wzbogacając. Autorzy postawili na architekturę pawilonowo-parkową, „lekką” i wyrazistą. Uformowanie planowanego budynku Polskiej Opery Królewskiej jest delikatne, szlachetne i nie konkuruje z klasycystyczną architekturą istniejących obiektów historycznych. Otaczająca z trzech stron projektowany obiekt rozwierająca się szczelina przeszklenia przykryta zielonym skłonem z meandrami ogrodowych parterów daje wgląd w obiekt i wzajemnie – szerokie otwarcie na parkowe otoczenie. Próba zrównoważenia relacji park – kubatura jest sukcesem projektu. Wątpliwości budzi brak dostosowania niektórych rozwiązań technologicznych, w tym wielkości kieszeni scenicznych, do życzeń użytkownika obiektu. Praca zaproponowała obiekt z Salą Operową o widowni na 357 miejsc i o wysokości 10 ÷ 13 m.

Praca otrzymała III Nagrodę za błyskotliwą ideę zachowanie umiarkowania w skali nadziemnej kubatury oraz za postanowienie zachowania ogrodowej tożsamości miejsca, gdzie intrygująco, wręcz abstrakcyjnie wkomponowano dwie eliptyczne bryły w swoisty stylobat uniesionego dachu obsadzonego klasycznym ogrodowym „parterem”, zaś teatr spod niego otwiera się na parkowe otoczenie z trzech stron szczeliną przeszklenia.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE