III Nagroda — NM Architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski

Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

III Nagroda

15 000 zł brutto 

pracownia

NM Architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski

zespół projektowy

Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski

współpraca

Konrad Matulaniec


uzasasadnienie jury:

Nagroda za elegancką kompozycję i czytelną dyspozycję funkcji. Plac został podzielony na dwie strefy, strefę parku i strefę otwartą, wielofunkcyjną. Plac jest oddzielony od ruchliwej ulicy pawilonem zawierającym głównie funkcje gastronomiczne. Pawilon jest również ekranem akustycznym i otwartą wiatą przystankową. Dwie strefy kompozycji mają różną geometrię, strefa przyrodnicza ma miękką formą parkową, a strefa wielofunkcyjna ma sztywny zgeometryzowany rysunek. Ta geometria jest przekonywająca.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE