II Nagroda — Patryk Gwiazda, Joanna Wierzbicka-Engelking

Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

II Nagroda

25 000 zł brutto

zespół projektowy

Patryk Gwiazda, Joanna Wierzbicka-Engelking


uzasasadnienie jury:

Praca istotnie zbliżyła się do znalezienia formuły miejskiego, centralnego skweru, gdzie kształtowanie zieleni wysokiej nie koliduje z różnorodną użytecznością placu, oczekiwaną w zapisach warunków poprzez zadanie poszukiwania agory. Niedosyt stanowi brak zdefiniowania wyraźnej dominanty kompozycyjnej

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE