I Nagroda — LOESCH + PARTNERZY

Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

I Nagroda

40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

pracownia

Loesch + Partnerzy

zespół projektowy

Konrad Loesch, Anita Kaczmarczyk, Krystian Krawczyk, Marta Lorek, Kinga Dziki, Jakub Miśniakiewicz


uzasasadnienie jury:

Praca szanuje istniejącą przestrzeń w rynku. Respektuje historyczny układ rysunku placu i w autorski sposób odnosi się do niego. Projekt zakłada zachowanie istniejących drzew, z założeniem ich przesadzeń oraz nowe nasadzenia w formie drzew iglastych i liściastych, a także zieleni niskiej w formie traw i krzewów. Praca zachowuje obecną organizację ruchu, co jest właściwe.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE