Wyszukiwana fraza musi zawierać minimum 4 znaki

III Nagroda — RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

III Nagroda
20 000 zł

autorzy
RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

zespół projektowy: Dorota Rudawa, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski


opinia jury

Praca charakteryzuje się wyrazistą strukturą całości układu funkcjonalno-przestrzennego. Granice parku zostały podkreślone za pomocą ukształtowania terenu i zieleni wysokiej izolując park od otaczających tras komunikacyjnych. Zaproponowany został czytelny system tranzytowych i spacerowych tras pieszych. Wejścia do parku są mocno zdefiniowane poprzez rozwiązania placów wejściowych. Na podkreślenie zasługuje integracja parku z terenami Skry oraz powiązanie z terenami Politechniki Warszawskiej a także propozycja docelowego zagłębienia ul. Wawelskiej. Zastrzeżenia budzi sztywna kompozycja układu parkowego, uboga propozycja form architektury parkowej oraz nieparkowy charakter detali nadwodnych.

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5