III Nagroda w kategorii prac magisterskich — Dorota Kałamucka

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Lublin na najlepszą pracę dyplomową

III Nagroda w kategorii prac magisterskich

autorka
Dorota Kałamucka

praca
„Przestrzeń sacrum jako miejsce dialogu judaizmu i chrześcijaństwa”

promotorka
dr hab. Anna Wierzbicka

Politechnika Warszawska
Wydział Architektury

opis autorski
Praca skupia się na zagadnieniu projektowania przestrzeni sacrum w kontekście tożsamości dwóch wielkich religii monoteistycznych – chrześcijaństwa i judaizmu. Jako miejsce obu tych religii zaproponowana została przestrzeń wyrażająca ich wspólny cel.


opinia jury

Problematyka pracy jest gruntownie podbudowana teorią zaprezentowaną w bardzo dojrzały sposób. Autorka wykorzystuje w pracy niezwykle obszerne materiały źródłowe, a zastosowane rozwiązania opierają się na trafnie dobranych inspiracjach, dotyczących zarówno ogólnej konstrukcji jak i detalu. Praca odnosi się do konkretnej lokalizacji, która została niezwykle trafnie dobrana. Na szczególne podkreślenie zasługują przekonywujące uzasadnienie wyboru tematu, wspólna narracja elementów założenia projektowego i czytelne relacje pomiędzy nimi, a także przekonywująca polemika autorki z obowiązującym planem miejscowym.

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
BRUK-BET – Ekologiczne nawierzchnie brukowe
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022