Nagroda Architekta Miasta Łodzi — Łukasz Wawrzyniak

Wyniki 3. edycji konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka”

Nagroda Architekta Miasta Łodzi
5 000 złotych

autor
Łukasz Wawrzyniak


uzasadnienie jury

Praca została doceniona za następujące składniki tworzące jej architekturę:

  • właściwa skala dla ul. Zachodniej i udane połączenie z sąsiednią kamienicą przy ul. S. Więckowskiego,
  • podkreślenie narożnika dominantą,
  • wyraźne zaznaczenie poziomego zróżnicowania charakterystycznego dla kamienic łódzkich czyli: monumentalny parter usługowy – środkowe kondygnacje zróżnicowane – kondygnacja wieńczącą budynek,
  • utworzenie syntetycznego w odniesieniu do architektury historycznej detalu (kształt oficyn, pionowe kanelowanie przywołujące pilastry kamienic, oszczędne, ale właściwie użyte pasy poziome dzielące sekcje elewacji),
  • trafną sugestię prefabrykacji, która można odczytać jako „współczesność technologiczną” w służbie odniesień historycznych,
  • zgrabne i unikalne połączenie odniesień do zabudowy fabrycznej i kamienicznej,
  • trafne użycie osiowości pionowej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE