Wyróżnienie (Ex Aequo) — ROARK Studio

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wyróżnienie

20 00 tys. złotych brutto

pracownia
Roark Studio

skład

Jakub Bladowski Krzysztof Pietras Ada Kowalska Alicja Olszewska Eryk Nehring Joanna Wójcik-Ryłko Konrad Zaremba Marta Mokrzycka Piotr Kluzowicz Robert Juchnevic Sylwia Mielus


uzasadnienie jury

Wyróżnienie przyznano za prawidłową skale placu frontowego łączącego budynki obu wydziałów, odpowiednią do skali założenia ingerencję w tereny zielone oraz klarowne domknięcie przestrzeni kameralnego zielonego dziedzińca łącznikiem w formie wyniesionej ponad poziom terenu kładki.


Na uwagę zasługuje stworzenie atrakcyjnej przestrzeni holu i strefy wejściowej płynnie łączącej się z umiejętnie zaprojektowanym kampusem.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE