Wyróżnienie — Schmidt Hammer Lassen Architects | Dedeco | Nagata Acoustics International

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

Wyróżnienie

 50 000 zł brutto 

Pracownia

Schmidt Hammer Lassen Architects | Dedeco | Nagata Acoustics International

Autorzy

Kristian Lars Ahlmark (Kopenhaga) – Dyrektor Kreatywny, René Nedergaard (Kopenhaga) – Architekt Prowadzący; Enea Michaelesio (Kopenhaga) – Menadżer projektu, koordynacja prac projektowych; Severine Bogers (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Joanna Targowicz (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Mateusz Binkowski (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Yin Tat Chan (Kopenhaga) – Architekt, udział w opracowaniu koncepcji, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, przygotowaniu plansz; Enlai Hooi (Kopenhaga) – Architekt do spraw koncepcji zrównoważonego rozwoju, udział w opracowaniu koncepcji; Helena Christensen (Kopenhaga) – Architekt do spraw koncepcji zrównoważonego rozwoju, udział w opracowaniu koncepcji; Celine Vo (Kopenhaga) – Opracowanie strategii konkursowej, koordynacja opisu; Jesper Høiberg (Kopenhaga) – Kosztorysant budowlany, koordynacja kosztorysów; Natalia Masełkowska-Markiewicz (Warszawa) – Partner lokalny, tłumaczenie i doradztwo w zakresie zapisów regulaminowych; Piotr Hofman (Szczecin) – Partner lokalny, tłumaczenie i doradztwo w zakresie zapisów regulaminowych; Motoo Komoda (Los Angeles) – Główny konsultant do spraw akustyki; Marc Quiquirez (Paryż) – Starszy konsultant do spraw akustyki; Celia Díaz Brito (Paryż) – Konsultant do spraw akustyki; Karin Munch (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury krajobrazu, udział w opracowaniu koncepcji; Frida Videbæk (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury krajobrazu, udział w opracowaniu koncepcji; Clément Dreano (Villeurbanne) – Współpraca w zakresie konsultacji technologii scenicznej, udział w opracowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych; Juliette Peyronnel (Villeurbanne) – Współpraca w zakresie konsultacji technologii scenicznej, udział w opracowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych; Piotr Konarzewski (Kraków) – Współpraca w zakresie zarządzania projektami inżynieryjnymi rozwiązań konstrukcyjnych; Wojciech Metych (Kraków) – Współpraca konstruktorska, udział w opracowaniu rozwiązań funkcjonalnych i architektury wnętrz; Tomasz Fej (Kraków) – Współpraca w zakresie elektrotechniki, udział w opracowaniu rozwiązań technicznych i funkcjonalnych; Łukasz Olbromski (Kraków) – Współpraca w opracowaniu rozwiązań przeciwpożarowych, udział w opracowaniu układu funkcjonalnego, architektury wnętrz oraz rozwiązań technicznych; Anna Bąk (Kraków) – Współpraca w zakresie zrównoważonych rozwiązań konstrukcyjnych, udział w opracowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych; Laura Craft (Kopenhaga) – Współpraca w zakresie inżynierii zrównoważonego rozwoju, udział w projektowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych; Mads Lassen (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury, układu funkcjonalnego oraz architektury wnętrz, przygotowanie planów; Thomas Bossel (Aarhus) – Współpraca w zakresie architektury, układu funkcjonalnego oraz architektury wnętrz, przygotowanie planów.


Uzasadnienie Jury

Praca proponuje realizację pięciokondygnacyjnego obiektu (w tym dwie kondygnacje podziemne) o wysokości 13 m (komin 18 m) z umieszczoną centralnie sceną i widownią o powierzchni 472 m kw., usytuowaną w południowej części obiektu. Salę prób przewidziano na poziomie 0 w północno-wschodniej części budynku, zaś po-mieszczenia biurowe – na trzeciej kondygnacji z dostępem do światła dziennego. Do budynku przewidziano wejścia o różnych funkcjach z każdej strony, jednak te przeznaczone dla publiczności, wraz z foyer i szatnią, zlokalizowano od strony ul. Myśliwieckiej, zaś obsługę transportową – od strony Kanału Piaseczyńskiego. Po-wierzchnia użytkowa budynku wynosić ma 9.273 m kw., co stanowi 55% jego po-wierzchni całkowitej; powierzchnia zabudowy obejmuje 32% terenu opracowania konkursowego, zaś powierzchnia zieleni w gruncie – 50%.

Praca w interesujący sposób podchodzi do wyzwania, jakie stanowi wprowadzenie obszernego obiektu w przestrzeń parku. Autorzy zaproponowali bryłę o elewacjach w formie wklęsłych łuków, prowadzonych pomiędzy nieregularnie i odmiennie dla każdej kondygnacji rozmieszczonymi punktami rozpięcia. W ten sposób koncepcja, szczególnie po zmianach wprowadzonych po I etapie, minimalizuje masywność gmachu, nadając mu charakter namiotu bądź żagla. Efekt ten spotęgowany jest zwiewnym, minimalistycznym i bardzo ujednoliconym wystrojem elewacji w formie pełnych przeszkleń, schowanych za ażurowymi falami białych słupków, przeciętych jedynie otwarciem głównego wejścia. W swojej ocenie Sąd Konkursowy docenił wyróżnieniem dobre wkomponowanie obiektu w otoczenie, wsparte zaproponowanym zagospodarowaniem terenu, przewidującym jego silne zadrzewienie i wzbogacenie o liczne oczka wodne. Język architektoniczny gmachu okazał się jednak nie-przekonujący dla Sądu z uwagi na swoją genetyczną odmienność od kontekstu otoczenia; wątpliwości wzbudziła także ograniczona przepustowość przestrzeni komunikacyjnych wokół widowni na poziomie -1.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE