Wyróżnienie — Angelika Kociołek, Joanna Kazimierczyk, Kinga Kopka , Julia Sobczak, Wiktoria Kowalczyk

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

Wyróżnienie

6 250 złotych brutto

Zespół projektowy

Angelika Kociołek (Huta Dłutowska), Joanna Kazimierczyk (Gdańsk), Kinga Kopka (Łódź), Julia Sobczak (Borszyn) i Wiktoria Kowalczyk (Działoszyn)


Uzasadnienie Jury

W pracy zaproponowano czytelną strukturę urbanistyczną dla całego obszaru opracowania z siecią przestrzeni publicznych w formie wyraźnie zdefiniowanych wnętrz o adekwatnej do miasta i najbliższego otoczenia skali. Proporcje wyznaczonych kwartałów są prawidłowe i w ocenie sądu pozwalają na właściwe zagospodarowanie podwórek — przestrzeni sąsiedzkich, choć przedstawione w pracy rozwiązania w tym zakresie są dość schematyczne i nieprzekonujące. Na wyróżnienie zasługuje zgrabne domknięcie istniejącego kwartału przy ul. Parkowej/Zina. Jako trafną propozycję należy też ocenić gradację wysokości zabudowy i stopniowe zmniejszanie jej skali w kierunku parku miejskiego. 

Wątpliwości wzbudza lokalizacja głównego placu oraz związanego z nim tunelu pod torami. W opinii sądu nie wykorzystuje to w pełni potencjału połączenia nowego centrum z zachodnią częścią miasta. Stworzenie centralnej przestrzeni publicznej miasta w zaproponowanej formie jest uzależnione od przekształceń własnościowych i możliwości prowadzenia inwestycji na terenach kolejowych — co znacząco utrudnia realizację i odsuwa ją w czasie. W pracy nie odniesiono się do sąsiedztwa dworca kolejowego, co wydaje się kluczowe w kontekście powiązania z terenami sąsiednimi.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE