Wyróżnienie — Piotr Woldański

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

Wyróżnienie

6 250 złotych brutto

Autor

Piotr Woldański (Łódź)


Uzasadnienie Jury

W pracy zaproponowano deptak łączący różne w skali i charakterze wnętrza urbanistyczne, którego węzłowym miejscem ma być nowy rynek w rejonie Muzeum. W ocenie sądu przedstawiona propozycja linearnej formy głównej przestrzeni publicznej oraz lokalizacja kładki nad torami trafnie odpowiada na problem powiązania nowego centrum z rejonem dworca kolejowego i zachodnią stroną miasta. Za prawidłowo rozwiązane uznano też pozostałe powiązania przestrzenne projektowanego zespołu z otoczeniem. Na wyróżnienie zasługują przedstawione analizy urbanistyczne i rzetelne odniesienie się w proponowanych rozwiązaniach do zagadnień własnościowych oraz potencjału istniejącej zieleni w obszarze opracowania.

W ocenie sądu wątpliwości budzi przyjęta w pracy zasada kształtowania krawędzi zabudowy i tym samym kształtu głównych przestrzeni publicznych wyznaczonego w oparciu o istniejącą zieleń. Forma zaproponowanych w ten sposób wnętrz urbanistycznych na tym etapie wydaje się być przypadkowa i nieadekwatna do rangi przestrzeni głównego salonu miasta. Potencjalne problemy z likwidacją ogrodzenia Muzeum stawiają pod znakiem zapytania realność stworzenia głównej przestrzeni publicznej w zaproponowanej formie. Wykorzystanie wzoru białoruskiego haftu jako motywu przewodniego w posadzkach głównych przestrzenii publicznych miasta wydaje się nietrafione. W pracy nie zaproponowano przekonujących form architektonicznych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE