Wyróżnienie — Maciej Godlewski , Marta Tambor, Paweł Ośko

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

Wyróżnienie

6 250 złotych brutto

Zespół projektowy

Maciej Godlewski (Rybnik), Marta Tambor (Racibórz), Paweł Ośko (Borucin)


Uzasadnienie Jury

W pracy zaproponowano główną przestrzeń publiczną w formie centralnego placu nawiązującego formą do małomiasteczkowego rynku, co w ocenie sądu jest udaną propozycją stworzenia charakterystycznej, rozpoznawalnej przestrzeni miejskiej o adekwatnej skali i potencjale funkcjonalnym. Istotnym walorem zaproponowanego rozwiązania jest możliwość docelowego powiększenia tego „serca miasta” o placyk przyległy do Muzeum. W ocenie sądu konkursowego takie elastyczne rozwiązanie pozwala na realizację głównego salonu miejskiego w regularnym i atrakcyjnym kształcie w obu etapach. Walorem pracy jest wykorzystanie potencjału programowego przyległego do terenu opracowania parku miejskiego i terenów wzdłuż ul. Białowieskiej — co zostało uwzględnione w proponowanym etapowaniu działań. Ciekawą propozycją jest zmiana charakteru ul. Parkowej na szeroką aleję pieszą. 

Wątpliwości wzbudziło docelowe rozwiązanie (etap III) całego obszaru objętego opracowaniem i przez sąd ocenione zostało jako dość schematyczne. Nie przedstawiono w pracy szczegółowych rozwiązań dotyczących zachodniej części obszaru opracowania.
Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE