Wyróżnienie — Kacper Borek , Marta Myśliwiec, Natalia Stasiak

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

Wyróżnienie

6 250 złotych brutto

Zespół projektowy

Kacper Borek, Marta Myśliwiec i Natalia Stasiak (Warszawa)


Uzasadnienie Jury

Autorzy pracy przedstawili interesujący scenariusz zmian uwzględniający adaptację części istniejących obiektów wzdłuż północnej krawędzi obszaru objętego opracowaniem. 

W ocenie sądu konkursowego, zaproponowany centralny plac jest udaną próbą stworzenia głównej przestrzeni publicznej miasta, powiązanej w ciekawy sposób zarówno z nowym zagospodarowaniem obszaru konkursowego, jak i terenami sąsiednimi. Na wyróżnienie zasługuje tu wykorzystanie istniejących elementów zagospodarowania jako elementów orientacyjnych. W zręczny sposób wpisano nowy zespół mieszkaniowo-usługowy w tereny własności prywatnych. Proponowana typologia zabudowy tego zespołu jest ciekawą propozycją przełamania jej skali przy stosunkowo intensywnym zagospodarowaniu. Interesująca jest również propozycja „miejskiej farmy”, która mogłaby być wartościowym uzupełnieniem Centrum Produktu Lokalnego oraz wprowadzenie woonerfu w ulicy Parkowej. 

Mimo potencjalnych walorów, przedstawiony scenariusz zmian został oceniony jako przesadnie elastyczny i niegwarantujący osiągnięcia celów postawionych w konkursie. Wątpliwości wzbudziła zasada kształtowania kwartałów, która w ocenie sądu konkursowego skutkować może przypadkową i wynikową formą przestrzeni publicznych. Zachowanie części obiektów (np. stacji benzynowej) wydaje się nieuzasadnione. W pracy nie wykorzystano też w wystarczającym stopniu potencjału targowiska (również zadaszonego), którego zaproponowana lokalizacja pomiędzy osiedlem mieszkaniowym a Muzeum nie oddziałuje na nowe centrum. 

 Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE