Wyróżnienie Honorowe — Paweł Barczyk Architekt

Konkurs na projekt Centrum Przesiadkowego w Rybniku

Wyróżnienie Honorowe

pracownia

Paweł Barczyk Architekt

zespół projektowy

Paweł Barczyk, Andrzej Duda


uzasasadnienie jury:

za śmiałe i konsekwentne kształtowanie formy o reprezentacyjnym charakterze, podkreślającym funkcję centrum przesiadkowego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE