Wyróżnienie Honorowe — Diana Leoniuk, Naomi Marcelina Filipowicz

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

Wyróżnienie Honorowe

 

Zespół projektowy

:iana Leoniuk (Hajnówka) i Naomi Marcelina Filipowicz (Białystok)


Uzasadnienie Jury

Za konsekwentną próbę stworzenia nowego centrum Hajnówki zogniskowanego wokół placu wodnego, co w ciekawy sposób „wprowadza” park miejski i rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury do wnętrza nowego zespołu urbanistycznego.
Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE