Wyróżnienie równorzędne — Małgorzata Przegalińska, Paulina Burak, Michał Patyk

(Zadanie A) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wyróżnienie równorzędne dla zadania A

4 000 złotych brutto

Pracownia

Małgorzata Przegalińska, Paulina Burak, Michał Patyk

Zespół

Małgorzata Przegalińska (Fajsławice), Paulina Burak (Lublin), Michał Patyk (Zwierzyniec).


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: Autorzy pracy 05zaprezentowali zgodny z wytycznymi do wykonania koncepcji (zał. F03 do Regulaminu konkursu) pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Jednak część podziemna przykryta szklaną piramidą odbiega od założeń Organizatora konkursu. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzą skala i forma dwóch wież widokowych (jedna zlokalizowana na wydmie).

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji:
Autorzy pracy 05 zaproponowali "ślimacznice” i platformy widokowe na trasie spaceru wśród drzew, które różnią się od siebie sposobem eksploracji, posiadają zróżnicowaną nawierzchnię, różny poziom trudności i przekaz. Zdaniem Sądu Konkursowego takie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zasługują na wyróżnienie.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Początek i zakończenie trasy zostały umieszczone zgodnie z wytycznymi. Autorzy
zaplanowali podział trasy na różne etapy, prowadząc każdy z nich na różnych poziomach terenu. Sąd Konkursowy uważa, że ten układ komunikacyjny jest ciekawy i zasługuje na wyróżnienie.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: Autorzy pracy 05, zdaniem Sądu Konkursowego w niezadawalającym stopniu opisali lub pokazali graficznie, propozycje rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autorzy pracy nr 05 przedstawili kalkulacje cenowe dotyczące realizacji Inwestycji, ale zabrakło informacji o kosztach przygotowania dokumentacji technicznej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE