Wyróżnienie równorzędne — Michał Fronk Architekt

(Zadanie A) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wyróżnienie równorzędne dla zadania A

4 000 złotych brutto

Pracownia

Michał Fronk Architekt

Zespół

Michał Fronk (Lublin), Wojciech Kołodyński (Lublin), Maria Balawejder (Lublin).


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: Autorzy pracy nr 08 zaprezentowali zgodny z wytycznymi do wykonania koncepcji (zał.F 03 do Regulaminu konkursu) pomysł na przebieg ścieżki w Koronach Drzew. Stworzony
system, jak piszą autorzy, oparty na składaniu ze sobą klocków, tworzący kombinacje w skalach mikro (mała architektura) i mezo (obiekty kubaturowe) ma za zadanie wprowadzić makroorganizację (zagospodarowanie) przestrzeni. Zdaniem Sądu Konkursowego, mimo
ciekawej modularyzacji trasy ścieżki, staje się ona dominującym elementem w przestrzeni i atrakcją „samą w sobie”. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobrze technicznie opracowany projekt, który został zaprezentowany w bardzo czytelny sposób

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Początek i zakończenie trasy zostały umieszczone zgodnie z wytycznymi. Autorzy zaplanowali podział trasy na różne etapy, prowadząc każdy z nich na różnych poziomach terenu. Sąd Konkursowy uważa, że ten układ komunikacyjny jest ciekawy i zasługuje na wyróżnienie.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne:Autorzy pracy 08, przyjęli zastosowanie naturalnych materiałów budowlanych,podlegających recyklingowi, a wyposażenie instalacyjne będzie ukierunkowane na pozyskiwanie energii odnawialnej oraz ochronę terenu, gleby i wód gruntowych. Zdaniem Sądu Konkursowego na wyróżnienie zasługuje propozycja technologii wykonania obiektu, która dzięki modularyzacji konstrukcji ścieżki może ograniczyć użycie ciężkich maszyn.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autorzy pracy nr 08 przedstawili kalkulacje cenowe dotyczące realizacji Inwestycji i kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Zdaniem Sądu Konkursowego podane szacunki są realne i ekonomiczne.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE